SRP: Anne Linnet og dansk kvinderock | Musik A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Musik A)
  • Ingen givet
  • 23
  • 7938
  • PDF

SRP: Anne Linnet og dansk kvinderock | Musik A og Historie A

SRP'et omhandler kvinderock i Danmark med fokus på Anne Linnet, og opgaven indeholder en analyse af "Balløven", "Marquis de Sade", "Søndag i April" og "Agenda", med brug af fagene Musik A og Historie A.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning side 4

1. Redegørelse side 4
1.1. I et mandsdomineret musikmiljø side 4
1.2. Kvinderocken blomstrer side 5

2. Analyse side 7
2.1. Kvindemusik for kvinder - ”Balløven” (Shit & Chanel) side 7
2.2. Den grænsesøgende kunst - ”Marquis de Sade” (Marquis de Sade) side 10
2.3. Refleksioner og følelser - ”Søndag i april” (Anne Linnet) side 13
2.4. Sort og hvid som identitet - ”Agenda” (Anne Linnet og Lizzie) side 16
2.5. Fra hvid til sort (en sammenfatning) side 18

3. Vurdering og perspektivering side 19
3.1. Anne Linnet som kvinderock-legende side 19

Konklusion side 21

Litteraturliste side 22

Bilag (side 24)

Uddrag

Indledning:
Anne Linnet har siden sit gennembrud med Shit & Chanel sprøjtet plader ud, og må betragtes som en af de største nøglefigurer indenfor dansk kvinderock.

Men hvorfor har Anne Linnet været en så vigtig brik, og hvordan har hun formået at fastholde folks opmærksomhed igennem snart fire årtier?
I det følgende vil udviklingen blive undersøgt vha. en redegørelse for den danske kvinderock i 1970'erne.

Fokus vil være på Anne Linnet som frontfigur for kvindernes musik.
Derefter vil der foretages en litterær og musikalsk analyse og fortolkning af ”Balløven” (1975), ”Marquis de Sade” (1983), ”Søndag i april” (1988) og ”Agenda” (2009).

Disse sange er alle fra forskellige tidspunkter i Anne Linnets karriere, og der vil være fokus på den musikalske og tekstmæssige udvikling i musikken.

Der vil tages afsæt i det analytiske arbejde i forbindelse med en endelig diskussion om Anne Linnets identitet indenfor dansk kvinderock i dag... Køb adgang for at læse mere

SRP: Anne Linnet og dansk kvinderock | Musik A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.