Musik A noter

 • STX 2.g
 • Musik A
 • Ingen givet
 • 23
 • 7047
 • PDF

Musik A noter

Noter til mange relevante emner om musikteori på A-niveau. En komplet notesamling fra et helt skoleårs undervisning med flere gode beskrivelser af forskellige termer, forme, stilarter, stemmeføring og andet generel musikteori. Til flere emner hører hjemmelavede illustrationer og grafiker.

Uddrag

MUSIK NOTER

Musik onsdag 29 august

Dagens lektie : Løs udl. eksamensopgave "musikteori 1"-opgave 1,2,3. Gennemgåes på timen. Derefter videre med "Nøgle til musikken" s. 61-62 om modulation og kvintfald-og kvintsekvens.

Noter til s. 61 - 62 om modulation og kvintfald -og kvintsekvens.

Modulation:
Et musikstykke kan skifte toneart flere gange undervejs, - kaldes modulation. Ses oftes ved at der er nogle løse fortegn i melodien. I den harmoniske analyse skal man dog passe på med dette da det jo bliver en ny akkord, der er tonika, når melodien har skiftet toneart. I en modulation vil der oftest være en overgang hvor man kan akkorderne begge udfra analyseres ud fra tonearterne - måske indtil en kadence slår den nye toneart endegyldigt fast.
Kvintfald og Kvintsekvens
I akkordforbindelsen D - T er der et faldende kvint - interval mellem akkordernes grundtoner. I en dominantkæde er der en hel række af akkorder med faldenne kvint - afstand. I kvintcirklen går bevægelsen mod uret. Den faldende kvint er et meget yndet interval i funktionsharmonisk musik.
Der er ligeledes faldende kvinter i akkord -forbindelsen Tp - Sp - T. Denne akkordrække er så almindelig, at den har fået sit eget navm : en vamp.
En akkordfølge med faldende kvinter mellem akkordernes grundtoner kaldes en Kvintsekvens. I den harmoniske analyse er det vigtigst at være opmærksom på, om der forekommer kvintsekvenser.


Hvad gør man når man skal finde ud af hvilken tone det er: Man ligger akkorderne sammen og gør det til én akkord. Man starter oftest på den nederste tone og bygger den op, vi skal have tonerne til at terststables:


Harmonisk analyse: er Tonika, Dominans, Subdominant, der kan derefter tilføjes parallel. Man kan også sige, Dominantens dominant, En veksels dominant

F = T dm = tp
C = D am = Dp
Bb= S gm= Sp
G = DD

Yderste akkorder er dur toner og inderste er Mol.


MUSIK NOTER mandag d. 3 sep.

Melodisk analyse af ”Tit er jeg glad”.
Toneart: Dm
Ambitus: Hvor langt der er fra en tone til en anden. F.eks. En oktav.
Fraser: Der er 4 fraser ( som sangen kan inddeles I) .
Højtepunktet: Er I takt 6, tone D, må, hvilket er karakteristisk for denne sang.
Inddeling : a,a og så b og b.
Melodien springer: Den starter med en række tonegentagelse, a som er kvinten I Dm, plus at den starter med samme tone som den slutter på, derefter variere den, og eren nedgang I D mol skala. Trinvis faldene bevægelser gennem hele sangen.
Stemming I sangen : Den er trist, da det er en mol skala, og da den skifter mellem mol og dur og mol derfor fremstår stærkere I kontrasten. Teksten gør den også mere trist, plus faldene melodibevægelser også medvirker at den fremstår trist.


Modalharmonik: Her undgår man typisk nedgange, det er typisk folkeviser der er modalharmonik.
Ostinat: en figur der kan gå over samme takter otte gange ca og derefter gentages.Musik Onsdag d. 5 sep

Øvning af 'your song' som skal spilles til plenum efter modulet. Med fire stemmer, sopran, alt, tenor og bass.
Centrale musikformer in - derfor klassisk musik
1. Fuga
Koncert (Ronda)
2. Symfoni
3. Lied formen

Fuga er : Det er noget der stort set gentages gennem hele sangen, et slags tema (Et lille motiv evt). Samme princip som en kanon.
Det der kommer forud for fugaen, er et prelucium, som betyder før/forspil.

MUSIK Tirsdag d. 25 sep

Dagens lektie: Arbejde med FUGA og Musik aflevering.

FUGA:
Man bestemmer hurtigt at hvilken toneart temaet er ved at lede efter nogen centrale toner i temaet. Grundtonen, Tersten, ledtonen, kvinten etc.
(Obligat - det er der hver gang)Kontrapunkt: kontra: mod. Altså modstemme til fugatemaet.Fuga: Man piller den meget fra hinanden. De er forskellige stemmer vævet ind i hinanden.

Typisk kan man holde to - to en halv takt ind i hinanden.
Første indsats i en fuga er ens tema, mens den første er en DUX.
Anden indsats er en comes indsats.
Tonal besvarelse er denne melodi “FUGA XVI”.
Tætføring: det betyder at det hele skal “presses” sammen, de begynder altså at spille oveni hinanden/sammen.
Komplimenter rytmik: når stemmerne komplimentere hinanden.
.

MUSIK Torsdag d. 4 oktober.

Gennemgang af Musik aflevering : Septembers himmel er så blå + Nu falmer skoven, trindt om land.
Funktionsanalyse: Harmonier, becifringer og funktioner(S,D,T - Tp,Sp,DD etc.).
Harmonisk analyse: er Tonika, Dominans, Subdominant, der kan derefter tilføjes parallel. Man kan også sige, Dominantens dominant, En vekseldominant
I en c dur:
F = T dm = tp
C = D am = Dp
Bb= S gm= Sp
G = DD

Kontra(punkt): mod. Altså modstemme til fugatemaet.
DUX: Det er det der kommer først (“Gulerrødden“).

Når bassen stadig bliver liggende på et dybt c, hedder det et orgelpunkt.


MUSIK onsdag d. 31 okt
Dagens lektion skal omhandle fremlæggelse af en fuga Cm.

Sekvensering bruges gerne hvis man... Køb adgang for at læse mere

Musik A noter

[17]
Bedømmelser
 • 23-03-2013
  Fatter hat af det der - synes ikke rigtig jeg kunne bruge denne såkaldte musikteori til noget. Jeg står og skal bruge musikteoretiske grundbegreber osv, og det er der ingenting af - øv spild af tid og point
 • 09-12-2014
  Givet af 2.g'er på STX
  Fantastiske noter. Jeg føler mig inspireret til måske at tage noter på samme vis. Meget smart måde at gøre det på
 • 23-06-2014
  fint nok………………………..joeon
 • 24-02-2014
  Udemærket. dog ikke præcist nok flere steder