Countrymusik & amerikansk selvforståelse

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Musik A)
  • 12
  • 29
  • 7901
  • PDF

Countrymusik & amerikansk selvforståelse

SRP i Musik A og Engelsk A, som undersøger countrymusikkens betydning og funktion i USA med udgangspunkt i tesen at amerikansk identitet og countrymusik hænger sammen.

Indeholder analyser af 3 countrysange fra 50'erne, 80'erne og 00'erne:

  • Johnny Cash: Cry, Cry, Cry
  • Dolly Parton: Wildflowers
  • Dixie Chicks: Not Ready to Make Nice.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag. Fx skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. Grundlæggende er kravene til de to opgaver ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SRP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRP-bogen sideløbende. SRP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 3
Countrymusikkens udtryksfelt 4
En amerikaners ord 6
Mainstream countrymusik 6
Sound 7
Et nyt udtryk 8
Studieoptagelser 9
analyse 1: ”cry, cry, cry”, johnny cash 1955 9
Tilstand og bevægelse 10
Instrumenternes rolle og udtryk 11
Lyrik 11
Delkonklusion 12
Et værdisæt som industri 12
analyse 2: ”wildflowers”, dolly parton 1987 14
Tilstand og bevægelse 15
Instrumenternes rolle og udtryk 16
Lyrik 17
Delkonklusion 17
Oprør i genren 18
analyse 3: ”not ready to make nice”, dixie chicks 2006 18
Tilstand og bevægelse 19
Disukussion: hvordan udfordrer dixie chicks countrymainstreamkulturen? 22
Fra patriotisme til nationalisme 23
Sammenfatning 23
Fortolkning og konklusion 24
Litteraturliste 24

Uddrag

Efter Depressionen i '20-erne og '30erne, efter 2. Verdenskrig og efter 9/11 i år 2001 har der været brug for, at samles om de amerikanske værdier og genetablere troen på den amerikanske drøm:
Amerika som mulighedernes land, hvor enhver er sin egen lykkes smed. Og vigtigt var det at understrege, at det i hvert fald ikke var drømmen der havde slået fejl. For at forstå countrymusiks betydning og funktion i USA, går jeg i min tese ud fra, at amerikansk identitet og countrymusik hænger sammen. For at opnå en forståelse for de værdisæt genren repræsenterer, er det derfor afgørende at kende Amerikas baggrund og de grundlæggende begivenheder og kriser, der gennem historien har været med til at forme kulturen... Køb adgang for at læse mere

Countrymusik & amerikansk selvforståelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.