Sprog og symboler

Der er mange modsætninger i salmen

Salmens sprog er bygget op omkring en række modsætningspar. Modsætningerne bliver brugt til at beskrive de tanker og følelser, der plager jeget, efterhånden som han nærmer sig livets afslutning.

Liv og død

Den grundlæggende modsætning i digtet er modsætningen mellem liv og død. 

Jeget beskriver døden i negative vendinger. Jeget taler f.eks. om ”den bittre Død”. I første strofe lyder det, at det er svært at sige farvel til verden både i ”I Livets Gry og Livets Kveld”. Jeget mener altså, at døden er svær og uvelkommen, uanset om man er ung eller gammel. 

Vi fornemmer altså, at jeget sætter livet højere end døden. Døden er ikke en befrielse fra livet, men derimod en sørgelig afsked med livet – selvom himlen venter på je...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind