RQ (respiratorisk kvotient) og RER (respiratorisk udvekslingskvotient)

Biologi A.

RQ og RER er to størrelser, der viser, om kroppen forbrænder fedt, kulhydrat eller en kombination af de to stoffer. RQ kaldes også indimellem for R-værdien.

Kroppen foretrækker fedtforbrænding i hvile

Kroppen skaffer normalt næsten al energien til sine livsprocesser ved at forbrænde en kombination af kulhydrater (glukose) og fedtstoffer (triglycerider). Det varierer dog, hvor stor en andel af sit energibehov kroppen dækker ved forbrænding af hhv. kulhydrater og fedt.

Fedt indeholder mere energi end kulhydrat, og kroppen lagrer derfor energi mest effektivt i form af fedt. Fedt kan dog ikke forbrændes lige så hurtigt som kulhydrat, fordi forbrænding af fedt er mere iltkrævende end forbrænding af kulhydrat. Fedtforbrænding forløber derfor langsommere og er mere anstrengende for kroppen, end kulhydratforbrænding er. 

Hvis kroppen er i hvile eller udfører let fysisk arbejde, kan kroppen sagtens dække en stor del af sit energibehov ved fedtforbrænding. Her vil ca. halvdelen af energibehovet dækkes ved forbrænding af kulhydrat og halvdelen ved forbrænding af fedt. Hvis vi løbende øger vores fysiske aktivitet og derfor har brug for mere energi, vil kroppen dog efterhånden dække en større og større andel af sit energibehov ved forbrænding af kulhydrat.

Læg mærke til, at det kun er forholdet mellem den forbrændte mængde kulhydrat og fedt, der ændrer sig, når vi øger vores fysiske aktivitet. Den forbrændte mængde af begge stoffer stiger støt, jo mere vi øger vores fysiske aktivitet. Vi forbrænder altså stadig mere fedt under fysisk aktivitet end i hvile. Relativt forbrænder vi bare tiltagende mere kulhydrat end fedt, når aktiviteten øges.

RQ viser, hvilke stoffer kroppen forbrænder

Den respiratoriske kvotient eller RQ er forholdet mellem CO2-produktionen og O2-forbruget ved forbrændingen af...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind