[2]

Arbejds­fysiologi

Biologi C, B og A + Biotek A.

Arbejdsfysiologi er det område af Biologi, der handler om, hvordan kroppen omstiller sig til at udføre muskelarbejde.

Arbejdsfysiologi handler også om, hvor god kroppen er til at udføre arbejde. Kroppen skal f.eks. levere mere ilt til muskelceller i arbejde. Kroppens evne til at levere ilt til celler i arbejde kaldes for vores kondition. Konditionen måler vi ved at beregne vores kondital.

Hvis du har Biologi C/B eller Bioteknologi A, skal du sandsynligvis udelukkende arbejde med:

Hvis du har Biologi A, er hele kompendiet en del af dit pensum.

Her kan du læse et uddrag af kompendiets afsnit om, hvordan kroppen omstiller sig til arbejde

1. ATP-depoterne tømmes

ATP-produktionen ved aerob respiration forløber forholdsvis langsomt. Muskelceller tømmer derfor deres ATP-depoter i løbet af få sekunder, hvis de pludselig begynder at udføre arbejde.

2. CP-depoterne tømmes

Når en muskelcelles ATP-lager er tømt, skal cellen hurtigt danne nyt ATP ud fra ADP + Pi

Genopbygningen af ATP sker først ved spaltning af stoffet CP (kreatinfosfat). Cellen har et mindre lager af CP, og CP kan ligesom ATP fraspalte en fosfatgruppe og frigive energi. Energien i cellens CP-lager udnyttes til at genopbygge ATP. Når cellen igen er i hvile, genopbygges CP-lageret ud fra energi i ATP, efterhånden som cellens ATP-lager bliver gendannet.

Muskelcellens ATP- og CP-lagre kan dog kun levere energi til ca. 15 sekunders hårdt arbejde, f.eks. en kort spurt eller en kort, eksplosiv bevægelse som et hop eller et kast.

3. Glykolysen danner ATP uden brug af ilt

Cellens lagre af ATP og CP er opbrugt efter ca. 15 sekunder. Kroppens åndedræt og puls har dog endnu ikke tilpasset sig til det hårde arbejde, så cellen modtager ikke mere ilt, end da den var i hvile. Cellen kan derfor stadig ikke dække en ret stor del af sit øgede ATP-behov ved at udføre aerob respiration.

Muskelcellen producerer i stedet størstedelen af det nødvendige ATP ved glykolyse. Glykolysen er den første delproces i respirationen af glukose. Cellen kan udføre glykolyse, fordi denne del af respirationen er anaerob – dvs., at den ikke forbruger ilt.

Pyruvat er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Arbejdsfysiologi

[2]
Bedømmelser
  • 30-11-2021
    Givet af 2.g'er på STX
  • 05-01-2021
    Givet af 3.g'er på STX