Arbejds­fysiologi

Biologi C, B og A.

Arbejdsfysiologi er det område af Biologi, der handler om, hvordan kroppen omstiller sig til at udføre muskelarbejde.

Arbejdsfysiologi handler også om, hvor god kroppen er til at udføre arbejde. Kroppen skal f.eks. levere mere ilt til muskelceller i arbejde. Kroppens evne til at levere ilt til celler i arbejde kaldes for vores kondition. Konditionen måler vi ved at beregne vores kondital.

Hvis du har Biologi C eller B, skal du sandsynligvis udelukkende arbejde med kroppens iltoptagelse, kondition og kondital.

Hvis du har Biologi A, skal du også vide, hvordan kroppen omstiller sin energiomsætning fra at være i hvile til at udføre muskelarbejde. Du skal sandsynligvis også arbejde med begreberne RQ (respiratorisk kvotient) og RER (respiratorisk udvekslingskvotient). RQ og RER viser, om kroppen primært forbrænder fedt eller kulhydrat. Hele kompendiet er relevant for dig, der har Biologi A.

Her kan du læse et uddrag af kompendiets afsnit om, hvordan I måler jeres kondital i klassen:

De mest præcise målinger af fkondital er direkte målinger. Her arbejder en forsøgsperson i laboratoriet ved den størst mulige arbejdsintensitet. I opsamler personens udåndingsluft under arbejdet og måler til sidst iltindholdet i udåndingsluften. I kan på den måde beregne iltforbruget pr. kg kropsvægt pr. minut helt præcist for forsøgspersonen, og I får derved forsøgspersonens eksakte kondital.

Indirekte måling af kondital

Ofte har I dog ikke udstyr til at udføre en direkte konditionsmåling i klassen. Så vil I i stedet udføre en indirekte måling af konditallet. Ved en indirekte måling vurderer I konditallet ud fra et skema, når I har udført en fysiologisk test med jeres forsøgsperson. Testen kan enten være maksimal eller submaksimal.

Maksimale test

Ved en maksimal test skal jeres forsøgsperson arbejde til maksimal anstrengelse – dvs. til udmattelse. Derefter kan I omsætte arbejdets størrelse til en vurderet iltoptagelse og dermed et kondital for forsøgspersonen. Watt-max-testen er den mest almindelige maksimale test at arbejde med på STX. Her skal I bruge en ergometercykel (kondicykel) og gradvist øge belastningen. I denne rapport kan du læse om, hvordan I udfører testen i praksis og bestemmer konditallet ud fra jeres resultat.

Submaksimale test

Under en submaksimal test udfører jeres forsøgsperson et arbejde, hvor vedkommende...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Arbejdsfysiologi

[2]
Bedømmelser
  • 30-11-2021
    Givet af 2.g'er på STX
  • 05-01-2021
    Givet af 3.g'er på STX