Iltoptagelseshastighed

Biologi C, B og A + Biotek A.

Iltoptagelseshastigheden er den hastighed, som kroppen optager ilt med. Jo bedre kroppen er til at optage ilt, jo mere respiration kan kroppens celler udføre. Mennesker med en høj iltoptagelseshastighed kan derfor arbejde hårdere.

Kondition og kondital er mål for, hvor god kroppen er til at optage ilt.

Her kan du læse et uddrag at teksten om måling af kondital

Den mest præcise type målinger er direkte målinger. Her arbejder en forsøgsperson i laboratoriet ved den størst mulige arbejdsintensitet. I opsamler personens udåndingsluft under arbejdet og måler til sidst iltindholdet i udåndingsluften. I kan på den måde beregne iltforbruget pr. kg kropsvægt pr. minut helt præcist for forsøgspersonen, og I får derved forsøgspersonens eksakte kondital.

Indirekte måling af kondital

I har ofte ikke udstyr til at udføre en direkte konditionsmåling i klassen. Så vil I i stedet udføre en indirekte måling af konditallet. Ved en indirekte måling vurderer I konditallet ud fra et skema, når I har udført en fysiologisk test. Testen er enten maksimal eller submaksimal.

Maksimale test

En maksimal test indebærer, at jeres forsøgsperson arbejder til maksimal anstrengelse – dvs. til udmattelse. I kan så omsætte arbejdets størrelse til en vurderet iltoptagelse og dermed et kondital for forsøgspersonen. 

Watt-max-testen er den mest almindelige maksimale test at arbejde med i gymnasiet. Her skal I bruge...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind