Iltoptagelseshastighed

Biologi C, B og A.

Kroppen optager ilt fra luften til cellernes respiration. Jo bedre kroppen er til at optage ilt, jo mere respiration kan cellerne udføre. Det betyder, at mennesker med en høj iltoptagelseshastighed kan arbejde hårdere og har en bedre kondition.

På de næste to sider kan du læse om begreberne kondition og kondital, og hvordan de hænger sammen med kroppens iltoptagelse.

  1. Kondition
  2. Kondital

Her kan du læse et uddrag at teksten om måling af kondital:

Den mest præcise type målinger er direkte målinger. Her arbejder en forsøgsperson i laboratoriet ved den størst mulige arbejdsintensitet. I opsamler personens udåndingsluft under arbejdet og måler til sidst iltindholdet i udåndingsluften. I kan på den måde beregne iltforbruget pr. kg kropsvægt pr. minut helt præcist for forsøgspersonen, og I får derved forsøgspersonens eksakte kondital.

Indirekte måling af kondital

Ofte har I dog ikke udstyr til at udføre en direkte konditionsmåling i klassen. Så vil I i stedet udføre en indirekte måling af konditallet. Ved en indirekte måling vurderer I konditallet ud fra et skema, når I har udført en fysiologisk test med jeres forsøgsperson. Testen kan enten være maksimal eller submaksimal.

Maksimale test

Ved en maksimal test skal jeres forsøgsperson arbejde til maksimal anstrengelse – dvs. til udmattelse. Derefter kan I omsætte arbejdets størrelse til en vurderet iltoptagelse og dermed et kondital for forsøgspersonen. Watt-max-testen er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind