Tyskland og Danmark | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 2
 • 801
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Tyskland og Danmark | Fællesdel | Samfundsfag A

Her finder du vores besvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Tyskland og Danmark" der blev brugt til skriftlig eksamen i samfundsfag A på stx i maj 2014. Du kan bruge besvarelsen som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringerne lød:

1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om udviklingen i Tysklands økonomi? Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre angående mænds og kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark og Tyskland, der fremgår af tabel 2. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

Tabel 1, baseret på tal fra Eurostat og OECD, viser økonomiske nøgletal for Tyskland i perioden 2008-2012 i løbende priser. Der er to overordnede mønstre i tabellen: For det første, at Tysklands økonomi blev ramt af den internationale finanskrise i 2008, og for det andet, at den tyske økonomi efterfølgende er genoprettet.

At Tysklands økonomi blev påvirket af finanskrisen kommer til udtryk i, at BNP faldt med 4% i 2009. Faldet skyldtes sandsynligvis, at efterspørgslen og dermed produktionen faldt. Den faldende produktion fik virksomhederne til at afskedige medarbejdere, hvilket kommer til udtryk i at...

---

Hypotese 1

Danske kvinder har en højere erhvervsfrekvens end tyske kvinder, da den universelle velfærdsmodel gør det lettere at bryde ud af traditionelle kønsroller.

Begrundelse

Årsagen til, at danske kvinder i 1990-2012 har en højere erhvervsfrekvens end tyske kvinder, kan skyldes de to landes forskellige velfærdsmodeller. Danmark har en universel velfærdsmodel, hvor staten tilbyder services som børnepasning og ældrepleje, hvilket er opgaver, som kvinder traditionelt har varetaget. I den tyske, selektive velfærdsmodel er disse opgaver derimod... Køb adgang for at læse mere

Tyskland og Danmark | Fællesdel | Samfundsfag A

[9]
Bedømmelser
 • 14-05-2015
  God opgave, den giver en hjælpende hånd
 • 12-04-2016
  Super god hjælp til opgaveskrivning!
 • 07-05-2016
  god.................
 • 24-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God og med velformuleret sprog