Delopgave B: Økonomiske forbindelser mellem Danmark og Tyskland | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 4
  • 1946
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: Økonomiske forbindelser mellem Danmark og Tyskland | Samfundsfag A

I denne eksempelbesvarelse skrevet af Studienet finder du inspiration til din egen besvarelse af delopgave B, "Økonomiske forbindelser mellem Danmark og Tyskland", fra eksamenssættet "Tyskland og Danmark". Dette eksamenssæt blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2014.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, tabel 2, tabel 3, figur 1 og figur 2) og supplerende materiale kan udledes om udviklingen i de økonomiske relationer mellem Danmark og Tyskland. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Du er økonomisk rådgiver for direktøren i Dansk Industri. Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan Danmarks eksport til Tyskland kan øges. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag B2 og i videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om konkurrenceevne. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Uddrag

Danmarks indtræden i EU har haft afgørende betydning for vores internationale handel. EU er i dag Danmarks største eksport og importmarked, og Tyskland er den vigtigste handelspartner for Danmark i unionen. I følgende opgave ønsker jeg at undersøge udviklingen i disse økonomiske relationer mellem Danmark og Tyskland, med udgangspunkt i tabellerne og figurerne i bilag B1. Afslutningsvist vil jeg opsummere denne udvikling i konklusionen.

Selvom Danmarks Statistik vurderer Tyskland til at være Danmarks vigtigste handelspartner i EU, viser Tabel 1, at eksportandelen til Tyskland er faldet fra 2000 til 2012. Tabellen viser Danmarks eksport til Tyskland, EU (inkl. Tyskland) og hele verden (inkl. EU). Ved en procentudregning ses det, at Tysklands andel af Danmarks samlede eksport er faldet fra 18,9% af den samlede eksport i 2000 til 14,2% i 2012. Overordnet faldt den samlede eksport til...

---

Kære Karsten Dybvad.

Med et BNP på 3,73 billioner USD i 2013 er der gode muligheder for at afsætte danske varer på det tyske marked, jf. Figur 2, som viser en sammenhæng mellem Tysklands BNP og dansk eksport til Tyskland. Alligevel oplever Danmark i disse år et fald i eksporten til Tyskland. En forklaring herpå er det høje lønniveau i Danmark, som gør produktionsomkostningerne i Danmark væsentlig højere end i Tyskland. I Figur 1, bilag B1 ses det, at tyskerne har formået at sænke lønomkostningerne fra 2000 til 2012 sammenlignet med Danmark. Dette tvinger mange danske virksomheder til at outsource til områder med lavere lønniveau, som eksempelvis Tyskland, hvilket i sidst ende får alvorlige konsekvenser for den danske økonomi, grundet manglende vækst og svindende arbejdspladser.

Et forslag til at øge de danske virksomheders priskonkurrenceevne, kunne være at kæmpe for at sænke de danske lønninger. Et lavere lønniveau i Danmark vil sikre, at danske virksomheder ikke outsourcer, samt øge eksporten til Tyskland grundet lavere priser som følge af en sænkelse af... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Økonomiske forbindelser mellem Danmark og Tyskland | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.