Trylleviser og analyse af Harpens Kraft

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 12
  • 16
  • 4446
  • PDF

Trylleviser og analyse af Harpens Kraft

Her er en stor opgave i dansk, som handler om trylleviser. Her får du med udgangspunkt i en analyse af folkevisen "Harpens kraft" inspiration til at arbejde med folkeviser og trylleviser.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Metoder:
-Hvilke metoder har jeg brugt?
Redegørelse:
Folkeviser:
- Hvad er de karakteristiske træk ved en folkevise?
Ægteskabstradition:
- Hvordan var adelens ægteskabstradition i middelalderen?
Trylleviser:
- Hvad er de karakteristiske træk ved en tryllevise?
Analyse og fortolkning af ”Harpens kraft”:
Resume:
Komposition og anvendelse:
- Hvordan er tryllevisen opbygget og hvordan blev det anvendt?
Karakteristik og symboler:
- Hvordan bliver personerne karakteriseret, hvilke symboler optræder og hvad betyder de?
Perspektivering til ”Jomfruen i fugleham”:
Konklusion:
Litteraturliste:
Primære kilder:
Sekundere kilder:
Links:
Bilag:
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:

Uddrag

Jeg har valgt emnet folkeviser og indkredset dette til trylleviser. I tryllevisegenren har jeg valgt at lægge vægt på de psykologiske aspekter, ikke mindst i løsrivelsesprocessen i form af ægteskab i det adelige miljø. Jeg har valgt dette, fordi jeg synes, at overgangen fra barn til voksen er en spændende tid, hvor et ”barn” skal finde sig selv, men samtidig være tro mod sin slægt og datidens normer og forventninger. Af disse grunde har jeg valgt at formulere min overordnede problemformulering således: Hvordan påvirkes den unge middelalderkvinde af familiens krav og ønsker i forhold til ægteskab og hvordan fremstår dette i trylleviserne?

I opgaven vil jeg indledningsvis redegøre for, hvad en folkevise samt tryllevise er, og derefter vil jeg som mit hovedværk, analysere og fortolke tryllevisen ”Harpens kraft”. Denne tekst har jeg valgt, fordi det er et klassisk eksempel på en tryllevise med en letforståelig handling, gode symboler samt en psykologisk spændende udvikling. Efter min analyse og fortolkning af tryllevisen vil jeg diskutere om min viden fra redegørelsen, stemmer overens med analysen og fortolkningen. Derefter vil jeg perspektivere ”Harpens kraft” til en anden tryllevise ved navn ”Jomfruen i fugleham”, samt sætte disse ind i en nutidig sammenhæng. Afslutnings vil jeg opsamle min opgave i en sammenfattende konklusion og komme med et bud på svar af min problemformulering.

Gennem hele opgaven vil jeg arbejde ud fra følgende problemstillinger:
- Hvad er en folkevise?
- Hvad er en tryllevise?
- Hvilke livsfaser er typisk skildret i trylleviser?
- Hvordan er ægteskabstraditionen i middelalderen?
- Hvad er slægtens betydning for den unge i trylleviserne?
- Hvilke symboler benyttes i trylleviserne?... Køb adgang for at læse mere

Trylleviser og analyse af Harpens Kraft

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Trylleviser og analyse af Harpens Kraft.