Torbens Datter | Analyse

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 12
  • 4
  • 1976
  • PDF

Folkeviseanalyse: Torbens Datter | Analyse

Folkeviseanalyse af riddervisen "Torbens Datter", som stammer fra middelalderen.

Analysen kommer bl.a. ind på sprog, dialog, konflikt, tema og budskab. Til slut er der en perspektivering til en anden riddervise, nemlig "Ebbe Skammelsøn".

Studienets kommentar

God analyse, som viser fin forståelse for folkevisens virkemidler og temaer.

Uddrag

Folkeviserne stammer fra middelalderen og præsenterer forskellige synspunkter og handlinger, ud fra hvordan samfundets normer og traditioner var dengang. Folk dansede hånd i hånd, imens de sang de mange forskellige folkeviser til fester. Viserne beskrev ofte en moralsk holdning om, hvilke konsekvenser det kunne få, hvis man ikke fulgte samfundets normer.

”Torbens datter” er en riddervise. Den er inddelt i 15 strofer med 4 vers, og det typiske folkevisesprog er tydeligt præsenteret i teksten. Sproget er lyrisk, poetisk og har nogle helt specielle sætningsbygninger, bøjningsformer og særlige udtryk. I nogle af stroferne er der rim, hvor det sidste ord i første vers rimer på det sidste i det næste vers. Det kaldes parrim og ses ofte i folkeviser.
Der kan nævnes flere forskellige temaer, som er meget centrale og typiske for ridderviser. Nogle af disse er kærlighed, individ og slægt, kønsroller, hævn og drab. Lige netop disse emner var yderst relevante i middelalderen, hvor alle disse temaer spillede en stor rolle for individernes tilværelse, normer og livsstil.
Første strofe i ”Torbens datter” fungerer som en indledning, hvor konflikten i hele fortællingen allerede præsenteres, da man får af vide, at faderen til de mange søskende er blevet slået ihjel i en tidlig alder. En sådan indledning kaldes en stevstamme, når man taler om digte og viser. Den optræder udenfor handlingen:

”Vi var så mange søskende små,
- under liden -
så årlig faldt os faderen fra.”


Her kommer 1. personsfortælleren også til syne. Det er altså en af de søskende, som fortæller historien. Det er dog kun i denne strofe, at personen omtaler sig selv. Under resten af visen taler fortælleren i 3. person, hvilket kan betyde, at vedkommende ikke selv var en del af handlingen, men blot var en af de ulykkelige søskende, som har fået historien fortalt.
”Under liden” er et mellemkvæd, der fortæller noget om miljøet, og hvor familien befinder sig... Køb adgang for at læse mere

Torbens Datter | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.