STX Matematik A 15. august 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 12
  • 5
  • 366
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A 15. august 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne uden hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik A på STX fra 15. august 2016 kan du se her.

Studienets kommentar

Du kan også se løsningerne til delprøven med hjælpemidler her STX Matematik A 15. august 2016 - Delprøven med hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1 - Bestem k, så a og b er parallelle.
Opgave 2 - Indfør passende variable, og opstil en sammenhæng, der beskriver udviklingen i mængden af vin solgt fra vinproducenten i perioden.
Opgave 3 - Reducér udtrykket (a+b)·(a-b)+b·(b+2a)
Opgave 4 - En funktion f er bestemt ved f(x)=x^2·ln(x)+5x^4+1. Bestem f'(1).
Opgave 5 - Bestem koordinatsættet til hvert af de to skæringspunkter mellem graferne for f og g, og tegn de to grafer i samme koordinatsystem.
Opgave 6 - Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 1:

a=(4 5)
b=(16 k)
Vektor a og b er parallelle når determinanten er lig 0. Tallet k bestemmes ved:
det⁡(a,b)=0

-k·4+16·5=0 (I)

-4k+80=0

4k=80

... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A 15. august 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.