STX Matematik B 24. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 2.g
  • Matematik B
  • 12
  • 5
  • 373
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik B 24. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne uden hjælpemidler fra eksamenssættet til Matematik B på STX fra tirsdag den 24. maj 2016.

Studienets kommentar

Løsningerne til delprøven med hjælpemidler kan du finde her STX Matematik B 24. maj 2016 - Delprøven med hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1 - Løs ligningen 3x+6=-x+2
Opgave 2 - Undersøg, om punktet P(2,10) ligger på grafen for f(x)=x^2+3x.
Opgave 3 - For en bestemt nyoprettet bankkonto kan kontoens indestående som funktion af tiden beskrives ved y=5000·1,03^x. Forklar betydningen af tallene 5000 og 1,03.
Opgave 4 - Bestem f'(x). f(x)=ln(x)+x^4
Opgave 5 - Tegn graferne for de tre funktioner i samme koordinatsystem. f(x)=2x+1, g(x)=x^2+1 og h(x)=2^x.
Opgave 6 - Bestem en forskrift for den stamfunktion til f, hvis graf går gennem punktet P(0,10). f(x)=5·e^x+x^3.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 3 i eksamenssættet:

Der er tale om en eksponentiel funktion på formen y=b·a^x
Tallet b=5000 angiver y-værdien for x=0.
Det vil sige, at der blev indsat 5000 kr. på kontoen samtidig med oprettelsen.
Tallet a=1,03 er fremskrivningsfaktoren og fortæller os noget om den årlige vækstrate r, idet:
r=a-1=... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 24. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.