STX Matematik A 24. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Matematik A
 • 12
 • 5
 • 448
 • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A 24. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne uden hjælpemidler fra eksamenssættet til Matematik A på STX fra tirsdag den 24. maj 2016.

Studienets kommentar

Her finder du løsningerne til delprøven med hjælpemidler STX Matematik A 24. maj 2016 - Delprøven med hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1 - Figuren viser to ensvinklede og retvinklede trekanter ABC og AEF. Bestem |EF| og |AB|.
Opgave 2 - Løs ligningssystemet: 3x+y-11=0 og 2x-3y+11=0
Opgave 3 - En funktion f er løsning til differentialligningen dy/dx=y·(x-1). Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P.
Opgave 4 - Indfør passende variable, og opstil en eksponentiel model, der beskriver udviklingen i det årlige antal indsamlede malariamyg som funktion af antal år efter 2004.
Opgave 5 - Undersøg, om f er en stamfunktion til g. f(x)=(2x+1)·ln(x) og g(x)=1/x+2·ln(x)
Opgave 6 - Tegn en mulig graf for en differentiabel funktion f, der opfylder, at f(0)=2 og f(12)=1.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 4:

Der er tale om en eksponentiel model. Det vil sige en model på formen:
f(x)=b·a^x
Hvor:
f(x) angiver det årlige antal indsamlede malariamyg
x angiver antal år efter 2004
b angiver værdien af f(0) (antal indsamlede myg i år 2004). Det vil sige, at b=5382
a er fremskrivningsfaktoren og fortæller os noget om den årlige vækstrate, idet:
a=1+r=... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A 24. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

[2]
Bedømmelser
 • 05-02-2017
  Givet af GS-elev på 1. år
  Tja den er rimelig klart - men kunne være vist i cas eller andet værktøj
  Tak for din kommentar. Da det er en besvarelse af opgaver uden hjælpemidler (hvor man jo ikke må bruge CAS-værktøj), giver det ikke mening at vise hvordan man løser opgaverne med et CAS-værktøj.
  Givet af: Studienet.dk redaktionen
 • 22-05-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  God besvarelse med god uddybning