STX Matematik B 27. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 2.g
  • Matematik B
  • 12
  • 5
  • 652
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik B 27. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

Her kan du få hjælp til opgaverne uden hjælpemidler fra eksamen i Matematik B på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra den 27. maj 2016.

Studienets kommentar

Løsningerne til delprøven med hjælpemidler kan du finde her STX Matematik B 27. maj 2016 - Delprøven med hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1 - Løs ligningen 5x+7=2x-2
Opgave 2 - Indfør passende variable, og opstil en model, der beskriver udviklingen i antallet af husstande med fastnettelefon i provinsbyen.
Opgave 3 - Reducér udtrykket 2a·(a-b)+(a+b)^2-b^2
Opgave 4 - Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(1,f(1)). f(x)=2x^4+x^2-1
Opgave 5 - Bestem |BC| og |DE|.
Opgave 6 - Om andengradspolynomiet f(x)=a·x^2+b·x+c oplyses, at c<0, samt at grafen for f har toppunkt i T(3,4). Skitsér en mulig graf for f.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 2 i eksamenssættet:

Der er tale om et fast årligt fald. Vi anvender derfor en lineær model på formen:
y=ax+b
Hvor:
y angiver antallet af husstande med en fastnettelefon
x angiver antal år efter 2010
a er hældningskoefficienten og kan tolkes som Δy, når Δx=1. Det vil sige, at a=-54
b angiver y for x=0 (altså i år 2010). Det vil sige, at b=1512
Modellen opskrives:... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 27. maj 2016 - Delprøven uden hjælpemidler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.