SSO om stress i psykologi med udgangspunkt i case

 • HF 2. år
 • SSO (Psykologi B)
 • Ingen givet
 • 15
 • 5344
 • PDF

SSO om stress i psykologi med udgangspunkt i case

Større skriftlig opgave (SSO) om stress med udgangspunkt i case: interview og spørgeskema med en pige, der er opvokset med voldelige forældre.

I denne opgave vil jeg redegøre for, hvad stress er og belyse sammenhængen mellem unges barndom og deres stresshåndtering i de sene ungdomsår. Dette vil jeg gøre ud fra to teoretiske synsvinkler, hvor den ene, sundhedssociologen Aron Antonovsky, fokuserer på forudsætninger for konstruktiv stresshåndtering og den anden, psykoanalytikeren Daniel Stern, beskriver barnets udvikling af selvet.

Efter en redegørelse af mit metodevalg vil jeg med udgangspunkt i Sterns teorier analysere et kvalitativt interview med et individ i de sene ungdomsår. Respondenten har jeg valgt at benævne A og interviewet omhandler A's barndom og ungdom. Dernæst vil jeg ud fra Antonovskys teori analysere A's forudsætninger for stresshåndtering ved hjælp af et spørgeskema, som A har udfyldt.

Afslutningsvis vil jeg inddrage sociologerne David Riesman og Anthony Giddens' teorier til at diskutere, hvordan det kan være, at unge er mere stressede i det moderne samfund, end unge var for bare 50 år siden.

Interview og spørgeskema medfølger ikke.

Indhold

1. Indledning: 1
2. Teoretisk baggrund: 2
2.1. Hvad er stress? 2
2.2. Stressorer: 3
2.3. Positiv eller negativ stress? 4
2.4. Nogle mestrer livets udfordringer: 5
2.5. Personlighedens fundament: 6
2.6. Samfundets udvikling: 8
3. Metodologi og metodevalg: 9
4. Analyse af A: 10
4.1. Barndom: 10
4.2 Nutid samt håndtering af stress: 11
5. Er det moderne at være stresset? 12
6. Konklusion: 14
6.1. Perspektivering: 15
7. Litteraturliste: 15

Uddrag

2. Teoretisk baggrund:
2.1. Hvad er stress?
Ordet stress kommer af den latinske betegnelse strictus, hvilket betyder stram. (Brüel, 1998) Men når vi i dagligdagen taler om stress i forbindelse med uddannelse, på arbejdspladsen eller i familien, er vi tilbøjelige til at bruge ordet stress, som det var en entydig betegnelse for noget, vi alle præcist ved, hvad er. Det er vigtigt, at der ikke går inflation i ordet stress, så det bliver brugt i forbindelse som udtryk for almindelig travlhed. Derved kan begrebet miste sin alvorlige betydning.
Stressforsker og dr. med. Bo Netterstrøm beskriver stress på følgende måde:
Figur 1: Stress

Netterstrøm forklarer, hvorfor nogle mennesker kan få symptomer på stress, uden at de selv troede de havde stress: ”Det har vist sig, at stress kan opstå, også uden at den person der belastes, oplever belastningen som ubehagelig. Mange mennesker fornægter ubehagelige oplevelser og er sig selv ikke bevidst, at en belastning faktisk belaster dem. Derfor er det mere formålstjent at definere stress ... Køb adgang for at læse mere

SSO om stress i psykologi med udgangspunkt i case

[10]
Bedømmelser
 • 25-04-2007
  God...! Kommer rundt om mange emner inden for stress og håndtering m.m.
 • 11-11-2008
  ok, lidt underligt sprogbrug...husk at læse den igennem for sprog koks
 • 12-12-2013
  meget godt opgave, god hjælp hvis man sidder fast!
 • 19-12-2010
  kanon opgave om stress... hjælp mig, til at forstå nogle ting bedre.