SSO om Skizofreni

 • HF 2. år
 • SSO (Psykologi B)
 • 7
 • 16
 • 4187
 • PDF

SSO om Skizofreni

Større skriftlig opgave (SSO) i Psykologi B om skizofreni.

Opgaveformulering
Jeg vil starte med, at komme ind på hvad skizofreni er, og hvilke forskellige former der er for skizofreni. Der udover hvordan individer får psykosen og hvilke teoretiker, der har haft forbindelse med sygdommen. Derefter vil jeg analysere teksten ”styret af stemmen indeni”, med henblik på hvilke symptomer, som den skizofrene har, endvidere give et andet eksempel på en skizofren person. Til slut vil jeg se på om der er ydre påvirkninger, for udløsningen af sygdommen. Som eksempel vil jeg bruge lidelsen 'stress', m.m.

Studienets kommentar

Vær opmærksom på kommatering og sammensatte ord.

Indhold

1. Indledning s.2
2. Teori om skizofreni s.2
2.1. Symptomer s.3
2.2. Førterangsymptomer s.6
3. Behandlingsmetode s.7
3.1. Tvangsbehandling s.7
3.2. Medicinsk behandling s.7
3.3. Psykoterapi s.7
3.4. Familie samvær .s.8
4. Analyse af 'styret af stemmen indeni' s.8.
5. Analyse af 'interview med skizofren kvinde' s.11
6. Kan andre sygdomme udløse skizofreni? s.12
6.1. Kan f.eks. stress udløse skizofreni? s.13
6.2. Kan f.eks. stoffer udløse skizofreni? s.14
7. English Abstract s.14
8. Konklusion s.14
9. Litteraturliste s.16

Uddrag

1. Indledning
Ordet skizofreni er græsk og betyder splittet sind. Det er en meget svær psykisk tilstand, hvor mennesket kan føle sig fremmed i sin egen krop. De kan føle sig helt malplaceret i sig selv.
Der findes mange former for skizofreni, men alle har det til fælles at lidelsen påvirker patienten psykisk, og det kan ende med at have alvorlige konsekvenser.
...

---

2. Teori om skizofreni
Skizofreni er en sindslidelse. Det er en sygdom som er svær at forbygge, fordi man har så lille, eller næsten ingen viden om sygdommen. Det eneste vi ved, er at den er biologisk. Men jo hurtigere patienterne kommer i behandling, desto hurtigere vil den skizofrene også blive rask igen, ved hjælp af forskellige behandlingsmetoder.
Der er mange forskellige sygdomsforløb. Nogle bliver hurtigt raske, dog får de som regel tilbagefald igen og igen. Andre er syge i få måneder, og nogle vedbliver at være syge.
Mange i dagens Danmark tror i dag, at hvis man får skizofreni, så vedbliver man at være syg, som tidligere nævnt, er ét af de tre sygdomsforløb. De tror, at skizofreni er en uhelbredelig og kronisk sygdom. Det er det også i nogle tilfælde – de tilfælde som vi hører om, men det er bestemt ikke alle der forbliver syge. Tvært imod.
Der er faktisk 20%, som aldrig kommer i kontakt med behandlingssystemet. Af de der ... Køb adgang for at læse mere

SSO om Skizofreni

[1]
Bedømmelser
 • 22-06-2015
  Givet af Studerende på 8. år
  Tak for inspiretionen

Materialer relateret til SSO om Skizofreni.