Caseanalyse i Psykologi

Dette er Studienets vejledning til at analysere en case i Psykologi. Du kan fx få brug for at analysere en case i løbet af undervisningen eller til den mundtlige eksamen. Modellen kan også bruges, hvis du skal arbejde med en case i forbindelse med en større skriftlig opgave som fx SRP eller SRO.

Har du brug for mere hjælp til, hvordan du går til eksamen i Psykologi, kan du finde det her:

Uddrag

I den daglige undervisning i Psykologi vil du ofte blive bedt om at analysere en case. De mest brugte lærebøger i Psykologi (fx Psykologiens veje) indeholder en række forskellige cases, som bliver brugt til at illustrere de forskellige emner, som bogen omhandler. Jeres lærer kan så bede jer om at anvende de teorier, som I har lært, på de enkelte cases, så I bedre kan få en fornemmelse for, om I har forstået teorien og kan bruge den i praksis.

Det kan variere lidt, hvordan en caseanalyse foretaget i undervisningen skal præsenteres (se også følgende afsnit). Måske gennemgår i blot casen sammen på klassen, eller måske skal I fremlægge jeres analyse i et mundtligt oplæg eller et kort skriftligt produkt. 

En caseanalyse kan præsenteres mundtligt eller skriftligt

Det kan være forskelligt fra situation til situation, hvordan din caseanalyse skal præsenteres. I den daglige undervisning kan du fx ofte opleve, at I bliver bedt om at præsentere en caseanalyse gennem mundtlige oplæg. Men det kan også godt være, at læreren stiller en skriftlig opgave, hvor I skal analysere en case.

En caseanalyse i en større skriftlig opgave vil naturligvis primært være skriftlig, men du kan også få brug for at gengive detaljer fra din caseanalyse mundtligt, hvis du skal forsvare din opgave til en mundtlig prøve. 

Til eksamen er historien også lidt blandet. Til eksamen i Psykologi C vil din eventuelle caseanalyse skulle fremlægges mundtligt, mens du på Psykologi B har brug for både at kunne nedskrive væsentlige pointer fra din case i din skriftlige synopsis, og fremlægge detaljerne i din case mundtligt i eksamenslokalet.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Caseanalyse i Psykologi

[12]
Bedømmelser
 • 17-03-2021
  Givet af HF-elev på 2. år
  Den har været god til at hjælpe mig med at danne et overblik over hvad der skulle i en analyse, har selv brugt den til nogenlunde t se hvad jeg skulle i min SSO
 • 31-01-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  SUPER GOD! Hentede den før jeg startede på psykologi, gav mig et kæmpe forspring i timerne!
 • 18-09-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fine noter, at have med sig i timerne
 • 16-06-2015
  Udemærket, hvis man er i tvivl om hvordan en case er opbygget.