SSO om Depression

 • HF 2. år
 • SSO (Psykologi B)
 • 7
 • 29
 • 8065
 • PDF

SSO om Depression

SSO i Psykologi, som handler om depression.

Opgaveformulering
Med udgangspunkt i min tildelte problemformulering, vil jeg her gøre rede for hvad en depression er, med vægt på den unipolare depression. Jeg vil desuden kort komme ind på andre former for depressioner, hvor jeg fortæller om symptomer, årsag, baggrund, behandlings metoder med vægt på den kognitive terapi, og dens grundlægger Aaron T. Beck, samt hvad man kan gøre for at forebygge depressioner. Jeg fortæller endvidere om depressionens virkning på hjernen, dens signalstoffer mv. hvorefter jeg vil foretage en analyse af den vedlagte case fra Helse, og til slut vil jeg i min perspektivering diskutere, om senmodernismens krav til det enkelte individ, har noget at gøre med det stigende antal af depressioner, på baggrund af Anthony Giddens teori om senmodernismen.

Indhold

Indledning
Hvad er en depression?
Unipolar depression
Melankoli (melankoliform depressiv episode
Atypisk depression (bliver også kaldet ualmindelig depression)
Måling af sværhedsgrader i form af ICD 10, herunder symptomer.
Andre former for depressioner
Årsager og baggrunde for en depression
Den psykologiske sårbarhed
Barndomsoplevelser
Personlighedstyper
Psykiske stressfaktorer
Den biologiske sårbarhed
Den biologiske arv
Udløsende stressfaktorer
Biologiske årsagsmekanismer
Forebyggelse af en depression
Barndommen
Stressfaktoren
Livsstilsfaktoren
Behandlingsformer
Hjernen
Perspektivering
Case ”Når selv den skønneste rose virker truende”
Summary
Konklusion
Kildefortegnelse

Uddrag

Hvad er en depression?

En depression er efterhånden en folkesygdom, og det skal tages alvorligt, det siges at mellem 2 og 4 % af den danske befolkning har en depression lige nu, og ca. 20 % af befolkningen vil opleve at få en depression, dvs. i alt vil ca. 1 million mennesker blive ramt af en depression på et tidspunkt i deres liv . Alvoren af en depression kan ses i form af forringelsen af livskvalitet (se figur i vedlagte bilag) Det er vigtigt at skelne mellem almindelig nedtrykthed, sorg, krise og depression, idet depressionen ses som en sygdom der kommer indefra, dog kan en sorg eller krise være udløser til starten på en depression .
Unipolar depression
Den unipolare er den mest almene depression og derfor den jeg vil holde mit fokus på.

Der findes tre former for depression, som bliver delt op i følgende punkter:
Unipolar består kun af en pol, dvs. at unipolare depressioner kun indeholder en depressioner og ikke manier. Denne bliver desuden delt op i følgende måder:
1. Depressiv enkeltepisode, en depression som oftest går over og ikke kommer igen.
2. Gentagne depressive episoder, en tilbagevendende depression, der kan dukke op
igen med måneder ellers års mellemrum efter en rask periode. Jo flere tilbagevendende depressioner man får, jo større er risikoen for yderligere depressioner. Herunder forefindes de to underliggende former for depressioner; den melankolske og atypiske depressions form .

Melankoli (melankoliform depressiv episode)
Typisk for melankolikere er følelsen af nedtrykthed, tungsind, man er depressiv og mangler evne til at undvige symptomerne, og påvirke dem i en positiv retning. At blive opmuntret af andre føles .... Køb adgang for at læse mere

SSO om Depression

[5]
Bedømmelser
 • 22-03-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Super god, blev helt overrasket da man tit kan komme til at hente en opgave hjem der overhovedet ikke er til nogen hjælp. Helt klart værd at hente hjem. :-)
 • 12-12-2009
  hmm ok opgave:)men du kunne godt havde uddybet lidt mere og savner også en del teoratiske begreber. men ellers meget fin ;)
 • 14-12-2010
  ok, mangler flere teoretikere
 • 05-12-2010
  Givet af HF-elev på 2. år
  nice opgave.. jeg lærte noget