SSO om hekse og trolddomskunst

  • HF-enkeltfag 2. år
  • SSO (Historie B)
  • 12
  • 18
  • 6555
  • PDF

SSO om hekse og trolddomskunst

SSO i Historie om hekse i tiden omkring reformationen.

Opgaven gik ud på at finde frem til, hvorfor kvinder i stedet for mænd, blev offer for hekseforfølgelserne efter reformationen i Danmark og frem til slut 1600 tallet.

Opgaveformulering
Troen på hekseri lå dybt i folketroen i middelalderens og det tidlig moderne Danmark, men når både mænd og kvinder mentes at kunne udøve ”trolddomskunst”, hvorfor var det så oftest kvinder, som blev beskyldt (og dømt) for hekseri?

- Redegør kort for synet på og kampen mod ”trolddomskunst” i Danmark fra reformationen til slutningen af 1600-tallet.

- Giv en vurdering af, hvad de typiske grunde til både beskyldninger og domme for at være heks i 1600-tallets Danmark, idet du inddrager relevante samtidige kilder i en kildekritisk analyse.

- Diskuter til slut, hvorfor kvinder havde større risiko for at blive brændt på bålet som hekse end mænd.

Elevens kommentar

Jeg ville have overvejet at redigere lidt i min redegørelse, da jeg ikke føler den er helt fyldestgørende

Indhold

Indledning 3
Opgaveformulering 3
Redegørelse 4
Den satans kælling 5
Analyse: Religion, samfund og kvindekøn 5
Lovgivninger om hekse 6
”Pinligt forhør” 7
Forløbet i en heksesag 9
Druk, vold, pest og uforklarlige fænomener 10
Hekseprocessen går i gang mod Maren Spliid 11
Vurdering af dommen i Maren Spliid s agen 13
Opsummering af Marens Hekseproces 13
Forklaringsforsøg på kvinden som syndebuk 14
Konklusion 16
Litteraturliste 17
Internetsider 17
Bøger 17

Uddrag

Indledning
Heksen har så længe jeg kan huske pirret min nysgerrighed og interesse. Dette har nok en sammenhæng med de fortællinger og myter, der blev overleveret til mig i mit barndomshjem, hvor eventyret om Hans og Grete og Fyrtøjet var et fast sengetidsritual. Også fra jeg var helt lille, sad jeg klistret til fjernsynet og var opslugt af film som Snehvide og De Syv Små Dværge og Tornerose. I disse fortællinger har det dog aldrig været hovedpersonerne, som fangede min interesse, eller ”de levede lykkeligt til deres dages ende ”-scenariet som typiske små piger i 8-års alderen falder for. For mig har det har altid været heksen/troldmanden og det overnaturlige og mystiske i fortællinger eller i film, jeg har fundet mest interessant. I nærværende opgave vil jeg redegøre for synet på og kampen imod ”trolddomskunst” i Danmark fra reformationen til slutningen af 1600-tallet. Dette vil jeg gøre ved at skabe et indblik i, hvordan religionen, samfundet og kvindens køn i denne periode påvirkede samtiden. Jeg vil se på lovgivningen, samt på hvordan man blev stemplet som heks. Herefter vil jeg give en vurdering af, hvad de typiske grunde til både beskyldninger og domme for at være heks i 1600-tallets Danmark var, hvor jeg vil inddrage relevante samtidige kilde, herunder sagen om Maren Spliid, i en kildekritisk analyse for at se på, hvorfor hun endte på bålet. Til slut vil jeg diskutere, hvorfor kvinder havde større risiko for at blive brændt på bålet som hekse end mænd.

Redegørelse
Hekseprocesserne i Danmark foregik mellem 1540 og 1693 men eksploderede i 1612-1637, hvorefter man fra 1650 så et fald i hekseprocesserne.1 Det er vigtigt at slå fast, når man snakker om magi, heksetro og guddommelige kræfter, at denne tro ligger langt tilbage i tiden, og at hekse og magi ikke er opspind som udspringer af den protestantiske eller katolske kirke. Det var en opfattelse, der lå meget mere fundamentalt indgroet i menneskenes tro, og som kan dateres så langt tilbage som til ca. 10.000 år før vor tidsregning og så op til år 793.2 Her var præsterne magikere, og medicinmænd, åndemanere, naturreligioner samt modergudinder var meget udbredt og helt almindeligt. Den Lutherske reformation var en periode, hvor Martin Luther, en tysk munk, tog kampen op med den katolske kirke, da denne ikke stemte overens med hans syn på, hvordan man var menneske og skulle tjene sin gud. Luther var meget bekymret for den måde, hvorpå den katolske kirke solgte aflad til folket. Var man så heldig at have råd til at købe aflad, kunne man blive tildelt mindre pine, når man døde og stod for skærsilden... Køb adgang for at læse mere

SSO om hekse og trolddomskunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.