SSO om Rudolf Broby Johansen og Michael Strunge

  • HF 2. år
  • SSO (Dansk A)
  • 12
  • 25
  • 5611
  • PDF

SSO om Rudolf Broby Johansen og Michael Strunge

I følgende Større Skriftlig Opgave (SSO) om 80'er digtning og ekspressionisme vil digtsamlingen Blod af Rudolf Broby Johansen blive analyseret og sammenlignet med digtsamlingen Skrigerne! af Michael Strunge.

Der tages udgangspunkt i digtene "Odalisk Skønhed", ”Foråret kommer til cafeen", ”Stinkende lig i gadernes nodesystem af stramme læber – jeg anklager med en blomsts summen af liv” og ”Byen i nat”.

I SSO'en redegøres der for forskelle og ligheder mellem 80'er-digtning og ekspressionismen.

Indhold

1. Indledning
2. Ekspressionismen
2.1 Ekspressionismen blomstrer
2.2 Ekspressionistiske virkemidler
3. 80'er digtning
3.1 80'erne springer ud
4. 80'er digtning og ekspressionisme, forskelle og ligheder
4.1 Den indre oplevelse, for ekspressionisten og 80'er digteren
4.2 Digterens sprog og tematikker, ekspressionisten og 80'er digteren
5. ODALISK-SKØNHED
5.1 Grafisk opsætning, rim og rytme
5.2 Handling, tid og sted
6. FORÅRET KOMMET TIL CAFEEN
6.1 Sted og handling
6.2 Symbolik, former og kontraster
6.3 Budskab
7. Skrigerne!
8. STINKENDE LIG I GADERNES STRAMME NODESYSTEM AF LÆBER – JEG ANKLAGER MED EN BLOMSTS SUMMEN AF LIV!
8.1 Handling, tema og stemning
9. Byen i nat
9.1 Handling og stemning
10. ”BLOD” og ”Skrigerne!”
11. Perspektivering
12. Konklusion
13. Abstract
14. Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I følgende opgave vil digtsamlingen ”BLOD” af Rudolf Broby Johansen blive analyseret og sammenlignet med digtsamlingen ”Skrigerne” af Michael Strunge. Der bliver taget udgangspunkt i digtene ”ODALISK – SKØNHED”, ”FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN”, ”STINKENDE LIG I GADERNES NODESYSTEM AF STRAMME LÆBER – JEG ANKLAGER MED EN BLOMSTS SUMMEN AF LIV” og ”BYEN I NAT”.
80'er digtning har ofte været svær at kategorisere, men er gennem tiden blevet sammenlignet med ekspressionisme. I opgaven bliver der lagt vægt på, hvilke ekspressionistiske træk 80'er digtning (Michael Strunge) gør brug af, og hvor forskellen ligger.
Derudover er det med henblik på den samfundsmæssige problematik tilsvarende perioden og på forfatterens egen baggrund.

Ekspressionisme
Ekspressionisme er en international kunstnerisk stilart, som havde sin tid i det første kvartal af 1900-tallet. Ordet ekspressionisme kommer af det latinske ord exprimere, ”at udtrykke sig”. Essentielt for denne kunstart var, at den indre virkelighed skulle komme til udtryk. Det umiddelbare var ikke længere vigtigt. Det var den indre oplevelse, som ekspressionistiske kunstnere var interesserede i at skildre.

Ekspressionismen blomstrer
Der findes ikke et præcist angivet årstal for, hvornår ekspressionismen litteraturhistorisk set startede. Den tog dog rigtig fat i takt med industrialiseringen og efter 1. verdenskrig. Især krigen efterlod et tomrum. Hele den verdensorden der regerede op til krigen, blev blæst omkuld, og hvad folket troede på, samfundsmæssigt og humanistisk, blev vendt op og ned. Samtidig med at der inden for videnskaben blev gjort en række banebrydende opdagelser, som fx Albert Einstein med relativitetsteorien, eller Nietzsche der mente, at mennesket er styret af drifter. Især Sigmund Freud, som studerede menneskets psyke, og ...

---

FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN
FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN er det andet digt i digtsamlingen BLOD.
Ligesom ODALISK – SKØNHED er titlen smuk, og giver et indtryk af, at det er et harmonisk og romantisk digt – hvilket det selvfølgelig ikke er.

Grafisk følger digtet Broby-Johansens klassiske struktur – store bogstaver, næsten ingen tegnsætning og kaotiske sætningsopbygninger. I anden strofe, verselinje tre og fire leger han igen med det visuelle, hvor han forskyder sætningerne (se bilag 3) for at forstærke hensigten. ”HÆNGER BILLIARDETS SPINATFALMEDE AF” og ”PERSPEKTIVET BRAT TILSPIDSEDE FIRKANT”. Her gør han op med den almene perspektivlæring, da firkanten/billardbordet tilspidser. Samtidig, for at ekspressere sig endnu kraftigere, gør han op med den almene sætningsstruktur, ved at starte ”perspektivet” midt på linjen. Perspektivet er altså ikke som man skulle tro.

Sted og handling
Som titlen afslører, finder digtet sted på en café. Ud fra beskrivelsen af stedet, kan man konkludere, at det nok er en lidt snusket en af slagsen, eller måske endda et værtshus. Dette er på baggrund af det spinatfalmede billardbord og gæsterne der bliver beskrevet. Både en skøge og en alfons optræder i digtet.

Digtet foregår i kronologisk rækkefølge. Man kommer først ind på cafeen, og får... Køb adgang for at læse mere

SSO om Rudolf Broby Johansen og Michael Strunge

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.