SSO om Drivhuseffekt og Global opvarmning

 • HF 2. år
 • SSO (Geografi C)
 • 7
 • 13
 • 3542
 • PDF

SSO om Drivhuseffekt og Global opvarmning

Denne SSO i Geografi omhandler drivhuseffekten og global opvarmning. I SSO'en kommer jeg ind på solpletteorien.

Opgaveformulering

Jeg vil gøre rede for og forklare om konsekvenserne, løsningerne og forholdsreglerne der er i forhold til global opvarmning. Jeg kommer ligeledes ind på hvordan denne opvarmning ændre på Jordens temperatur forhold. Foruden det vil jeg sammenligne og vurderer den omtalte solplet-teori, og sætte dens betydning i forhold til global opvarmning.
Alt i alt vil jeg komme ind på menneske skabte og ikke menneske skabte (naturlige) årsager til den globale opvarmning.

Studienets kommentar

Vær opmærksom på enkelte sproglige fejl i opgaven.

Indhold

Indledning - side 2
1. Den naturligt skabte drivhuseffekt – side 2
1.2. Den menneskeskabte drivhuseffekt – side 3
1.3. Temperaturforskelle – side 4
2. Vurdering og sammenligning af teorier om årsager til klimaændringer. - side 5
3. Konsekvenser af global opvarmning – side 7
3.1. Løsninger – side 8
3.2. Forholdsregler – side 9
4. Konklusion – side 10
5. Engelsk resumé – side 10
6. Litteraturliste - side

Uddrag

Indledning.

Der er i disse år stor fokus på global opvarmning og på nedbringelsen af CO2 i atmosfæren, blandt andet har Kina for nyligt udtalt at de vil arbejde stærkt på at nedsætte CO2 udslippet med op til 30 % indenfor de næste 23 år. Det er et stort mål som absolut ikke kun vil være til gavn for Kina men også resten af Verdenen. USA derimod vil ikke i øjeblikket arbejde på at mindske udslippet af CO2, skønt det er det land i hele Verdenen som udleder den største andel af CO2. Det skal dog siges at større firmaer selv er opmærksomme på problemet og prøver derfor selv at nedsætte CO2 udslippet.

---

1. Den naturligt skabte drivhuseffekt.?

Drivhuseffekten er et naturligt fænomen, som skyldes nogle af de luftarter, der findes i atmosfæren. Almindelig vanddamp er en af disse luftarter, som også kaldes for drivhusgasser.
Kuldioxid og metan er to andre drivhusgasser, som optræder naturligt i atmosfæren.
Drivhusgasserne er yderst vigtige for livet på jorden. Uden dem ville gennemsnitstemperaturen på jorden være ca. 33o C lavere, end den oprigtigtalt er. Hvilket ville betyde en dybfrossen jord uden liv, som vi ellers normalt kender det. Drivhuseffekten er ikke en videnskabelig teori, men et faktum, som både dyre- og plantelivet på jorden, og dermed også mennesket er afhængige af.
Alle legemer udsender elektromagnetisk stråling. (Eks. En varm radiator afgiver energi til omgivelserne ved udsendelse af elektromagnetiske strålingskvanter.)
Når strålingskvanterne rammer en anden ting, kan de absorberes, og tingens temperatur stiger.
Den udsendte stråling er fordelt på alle bølgelængder, men langt den største del af strålingen vil være koncentreret i et område omkring en middelbølgelængde, som er kortere, jo varmere legemet er.
Jord/atmosfære-systemet modtager konstant energi fra solen i form af kortbølget stråling.
Noget smides tilbage til verdensrummet fra luften, skyerne og jordens overflade, andet absorberes i atmosfæren, mens omkring halvdelen optages af land og oceaner.
Når jordoverfladen opvarmes af solens lys, vil den udsende varmestråling til atmosfæren og det ydre rum. Dette sker i form af langbølget (infrarød)stråling. I atmosfæren absorberes varmestrålingen af forskellige gasser - vanddamp, kuldioxid, metan m.fl. Men disse gasser udsender energien igen, og en del sendes tilbage til jordoverfladen, som hermed modtager varmestråling retur fra atmosfæren og varmes op, indtil der opstår en ligelig balance mellem indkommende solstråling og udgående varmestråling (strålingsligevægt). Når drivhuseffekten bliver større, skubbes ... Køb adgang for at læse mere

SSO om Drivhuseffekt og Global opvarmning

[10]
Bedømmelser
 • 07-03-2012
  En udemærket opgave - kommer fint rundt om emnet.
 • 18-11-2009
  En udemærket opgave, med mange gode detaljer.
 • 16-05-2012
  den var fin nok.....
 • 03-05-2010
  god opgave, tak for det :)

Materialer relateret til SSO om Drivhuseffekt og Global opvarmning.