SSO om nihilismen og analyse af Forbrydelse og straf

SSO om nihilismen og analyse af Forbrydelse og straf

SSO i Dansk A om nihilisme og med analyse af Fjodor Dostojevskijs roman ”Raskolnikov – Forbrydelse og Straf”. Fokus i analyse og fortolkning er forfatterens menneske- og livssyn.

Indhold

Indledning s. 1

Referat s. 2

Analyse af Raskolnikovs bevidsthedsmæssige udvikling
Nihilismen og hovmodet s. 4
Skylden s. 5
Sonja og medlidenheden s. 6

Dostojevskijs fremstillingsform . s. 7

Fortolkning
Fremstillingformen som budskab s. 9
Opgøret med nihilismen s. 10
Sonja . s. 11

Redegørelse for temaet Skyld vs. Skæbne
Skæbne s. 15
Skyld s. 16
Skyld vs. Skæbne s. 16

Perspektivering
Det æsthetiske s. 17
Valget og springet s. 17
Genopstandelsen s. 19
Eksistentialisme modellen s. 20

Konklusion s. 20

Uddrag

Indledning
Emnet for min SSO er Fjodor Dostojevskijs roman ”Raskolnikov – Forbrydelse og Straf”. Bogen handler om den unge student Raskolnikov som udfra en overmenneske teori, koldt beregnende begår mord. Efter dette mord bliver Raskolnikov grebet af en uventet skyldfølelse, og resten af romanen beskæftiger sig med hvordan Raskolnikov forholder sig til denne skyldens byrde.
Fjodor Dostojevskij har i sin roman behandlet filosofiske emner som også har optaget mange af hans eftertids store tænkere. Her kan blandt andet nævnes Friedrich Nietzsche med hans nihilisme, og Søren Kierkegaard med hans eksistensfilosofi. Dostojevskijs ideer har i snart 150 år været lige aktuelle, og nu har de også fænget mig. Jeg er specielt imponeret af hvordan han har formået at integrere nihilismen, som han ikke er tilhænger af, i sit værk for derved at opstille hans egen filosofi som kontrast til denne. Han har også igennem en nyskabende fortælleteknik, formået at kreere en fængslende og nærværende roman.
Jeg vil igennem en analyse og fortolkning af romanen Raskolnikov – Forbrydelse og Straf, vise hvordan forfatteren skildrer menneskets tilværelse. Jeg vil først give et referat af bogen for at give et overblik over bogens komplicerede handling. I min analyse vil jeg lægge hovedvægten på hovedpersonen Raskolnikovs bevidsthedhedsmæssige udvikling, da dette er omdrejningspunktet for romanen. Ydermere vil jeg i min analyse og fortolkning beskæftige mig med Dostojevskijs fortælleteknik, da også den er central for en forståelse af romanens budskab. I min fortolkning vil jeg, som opgavens omdrejningspunkt, beskæftige mig med forfatterens menneske- og livssyn, som kommer til udtryk igennem Raskolnikovs bevidsthedsmæssige udvikling. Endvidere vil jeg med min fortolkning som baggrundsviden, lave en redegørelse for bogens gennemgående tema, Skyld vs. Skæbne.
Jeg nævnte før at en filosof som Søren Kierkegaard har mange af sine eksistentielle filosofier til fælles med Dostojevskij. Derfor vil jeg perspektiverende sammenligne og redegøre for netop hvor Kierkegaards eksistensfilosofi har træk til fælles med Dostojevskijs.

Referat
Raskolnikov – ”forbrydelse og straf” er en roman bestående af seks dele + en epilog. Handlingen udspilles i Skt. Petersborg, hvor den unge student Rodion Romanovitj Raskolnikov (Raskolnikov) er bosat. Her beslutter han ud fra en overmenneske teori om egen storhed, at et mord begået i en god hensigt helliger selve forbrydelsen. Offeret er en, af alle hadet, gammel pantelånerske, men midt i mordet træder offerets enfoldige søster ind og ser forbrydelsen, for hvilket Raskolnikov selvfølgelig må dræbe hende. Allerede her forplumres renheden i hans filosofiske forbrydelse.
Raskolnikov er allerede før mordet tydeligt psykisk uligevægtig, og befinder sig i en sygeligt ... Køb adgang for at læse mere

SSO om nihilismen og analyse af Forbrydelse og straf

[1]
Bedømmelser
  • 26-10-2010
    fin opgave.......................................................