SSO om Den franske revolution

  • HF 2. år
  • SSO (Historie B)
  • 7
  • 20
  • 8094
  • PDF

SSO om Den franske revolution

SSO i Historie om Den franske revolution.

Opgaveformulering
Redegørelse for årsagerne til, at Den franske revolution blev en realitet.
Redegørelse for selve forløbet under Den franske revolution.
Analyse af befolkningens bevæggrunde med henblik på Den franske revolution, og dens ageren under revolutionen.
Diskussion af forudsætningerne for at en revolution kan opstå

Du kan læse mere om Den franske revolution i vores kompendium om oplynsingstiden her..

Indhold

Abstract 2
Indledning 2
Forord 2
Årsager til Den franske revolution 3
Oplysningstiden: 3
Frankrigs håbløse finans 4
Det franske samfund – Sociale forhold 4
Politiske forhold 6
Den franske revolution 7
Generalstænderforsamlingen 7
Stormen på Bastillen d. 14. juli 1789 8
Den anden revolution 9
Efter kongens henrettelse 10
Analyse af samfundsgrupper 11
Gejstligt cahier 12
Adeligt cahier 13
Cahier fra tredjestanden 14
Revolutionens forudsætninger 16
Konklusion 18
Litteraturliste 19

Uddrag

Indledning
I denne opgave, der omhandler Den franske revolution, vil jeg starte med at forklare hvorfor denne er så vigtig for Europas historie. For at belyse dette, vil jeg starte med, at skrive om årsagerne til, at Den franske revolution blev en realitet, hvilket omfatter samfundet i 1700-tallet. Herefter vil jeg skrive om selve forløbet under Den franske revolution, efterfulgt af en analyserende del med inddragelse af relevant kildemateriale, der omfatter befolkningens bevæggrunde med henblik på Den franske revolution, og deres ageren under revolutionen.
Før jeg slutter af med en samlet konklusion af min opgave, vil jeg diskutere forudsætningerne for, at en revolution kan opstå.

Forord
Den franske revolution er ikke kun vigtig i forhold til Frankrigs historie, denne begivenhed satte nemlig et stort aftryk på resten af Europa, og derfor er Den franske revolution i højeste grad væsentlig for hele Europas historie.
Den franske revolution betegnes som perioden fra 1789-1799, og er den første reelle revolution.
Således er Den franske revolution en målestok, i forhold til vurderingen om andre revolution i virkeligheden er revolutioner.
Det der gør Den franske revolution essentiel for Europas historie er skiftet til den moderne tidsalder. Denne revolution var nemlig en milepæl i overgangen fra enevælden til folkestyre, hvor en ny tankegang, der inkluderede menneskers rettigheder, fik sit gennembrud. Dermed var enden på det enevældige system begyndt, og gennembruddet på liberalismen en realitet. Dette medførte en helt ny samfundsopbygning. Den franske revolution ændrede således ikke kun det gamle europæiske statssystem, men ændrede også vores opfattelse af politik, samt frihed og rettigheder.
Politik blev ikke længere kun diskuteret ved kongens hof, af overklassen i samfundet, men blev i højere grad henvist til gaden, hvor alle havde mulighed for at deltage i den politiske diskussion, i form af offentlige diskussionsklubber og demonstrationer.
Den moderne stat udviklede sig til et retfærdigt retssystem, der inkluderede uddannelse og velfærdsydelser. Derudover blev statsapparatet, der hhv. indeholdte lokale love, skikke og måleenheder, mere standardiseret bedre organiseret, hvilket medførte at der i stedet kom almene måleenheder og love.

Årsager til Den franske revolution
Oplysningstiden:
Der var mange forskellige grunde og faktorer der spillede ind i forhold til, at Den franske revolution blev en realitet. En af de grundlæggende faktorer var således, at befolkningen i 1700-tallet begyndte at tænke på en helt ny måde. Grunden til den nye tankegang opstod var, at der efterhånden i 1700-tallet var gjort mange videnskabelige opdagelser1, specielt inden for naturvidenskab af folk som Nikolaj Kopernikus og Tycho Brahe2. Fra de videnskabelige opdagelser udsprang en filosofisk bevægelse, nemlig Oplysningstiden. Her var det befolkningen der skulle oplyses, og man begyndte derfor at bygge viden ud fra erfaringer, hvor alt enten skulle kunne bevises, måles eller vejes3.
Det var specielt den måde, som man opfattede og forstod tid på, der blev forandret under oplysningstiden. I middelalderen var samfundet stærkt troende og man troede, at Kirken kunne give svar på livets spørgsmål, via den almægtige gud. Det faktum at samfundet var så stærkt troende udnyttede monarken, da... Køb adgang for at læse mere

SSO om Den franske revolution

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.