Konsekvenser

Den franske revolution fik stor betydning i ikke bare Frankrig, men i stort set hele Europa. Revolutionen førte til Napoleonskrigene, men var også med til at sprede idéer om frihed og lighed, samtidig med at den viste, at enevælden ikke nødvendigvis var en styreform, der sikrede borgerne de bedste vilkår. På den anden side blev monarkiet styrket i flere europæiske stater efter revolutionen. 

På de følgende sider kan du læse om, hvilken betydning Den franske revolution havde i især Europa.

 

 

Herunder kan du læse et uddrag fra siderne om Den franske revolutions konsekvenser: 

Den franske revolution skabte betydningen af ordet “revolution”, som vi forstår det i dag. Det vil sige en gennemgribende politisk omvæltning eller pludselig, voldsom forandring af et samfund. Før den franske revolution betød “revolution” blot en form for cirkulation - en tilbagevenden til en tidligere, oprindelig situation (“re-volution” betyder kredsløb, og "revolvere" er et latinsk udsagnsord for at dreje rundt). 

Før den franske revolution fandtes der derfor heller ikke revolutionære folk med et klart politisk mål om at vælte et regime eller en stat og overtage magten. Selve forestillingen om store politiske ændringer var ikke udbredt, idet de fleste menneskers liv afhang af meget andet end politik, f.eks. vind og vejr og sygdom. Derudover havde flertallet af befolkningen ingen indflydelse på, hvem der regerede landet. Denne opfattelse ændrede Den franske revolution på. I de revolutioner, der er sket efter Den franske revolution, har der typisk eksisteret erklærede revolutionære, der bevidst arbejdede for at skabe en revolution og omstyrte magten for at skabe et nyt samfund.

Troen på, at man kunne skabe et nyt samfund ud fra nye idealer skabte også en tro på fremskridtet mere bredt. Efter den franske revolution mente nogle filosoffer endda, at historien som sådan bevægede sig i en bestemt retning, der førte frem mod et bedre og bedre samfund...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind