Revolutionens forløb

Den franske revolution er ikke en enkeltstående begivenhed, men en længerevarende proces, der strækker sig over cirka ti år fra 1789-1799. 

Revolutionen forandrede sig løbende og indeholder flere faser. Revolutionen kan inddeles på flere måder. Vi har opdelt revolutionen i tre faser ud fra, at Frankrig undervejs i revolutionen skiftede både forfatninger og styreformer:

Her kan du læse et uddrag fra siderne om revolutionens forløb:

Befolkningen stormede Bastillen for at skaffe våben

Kongen opfordrede efter noget tid de to andre stænder til at samarbejde med tredjestanden for at få løst de økonomiske problemer i landet. Men kongen blev nervøs for Nationalforsamlingens oprørske potentiale ude hos resten af befolkningen. Derfor samlede kongen en hær på cirka 18.000 soldater uden for Paris for at holde situationen under kontrol. Tropperne skulle beskytte kongens ejendom samt de vigtige våbenlagre i byen. Da befolkningen hørte, at kongen havde samlet en hær omkring Paris, stormede hundredvis af mennesker den 14. juli 1789 det royale fængsel Bastillen i Paris for at samle våben og ammunition til at forsvare byen med. Ingen vidste nemlig, om kongen havde i sinde at opløse Nationalforsamlingen med militær indgriben. Derfor ønskede befolkningen at være klar på at kunne svare igen. Kongen beordrede efterfølgende tropperne væk fra Paris og anerkendte nu Nationalforsamlingens politiske autoritet. Den parisiske befolkning havde altså muligvis reddet Nationalforsamlingen fra at blive opløst.

Den 14. juli er efterfølgende blevet Frankrigs nationaldag (Bastilledagen), fordi det i praksis var denne dag, at den franske befolkning tog magten i landet og forkastede det gamle politiske system, som fængslet Bastillen symboliserede. Revolutionen havde nu vundet, og dagen kaldes også for revolutionsdagen.

Stormen førte til bondeoprør i Frankrig

Kort tid efter stormen på Bastillen opstod der flere oprør rundt omkring i Frankrig, som efterlignede stormen på Bastillen. Under oprørerne blev godsejeres slotte og huse plyndret og brændt ned, og bønderne krævede, at godsejernes (dvs. adelens) privilegier blev fjernet...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind