SOP: Virksomhedsanalyse af Primo Tours A/S

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
 • 12
 • 49
 • 11315
 • PDF

SOP: Virksomhedsanalyse af Primo Tours A/S

Denne opgave er et SOP i VØ og Afsætning, som indeholder en virksomhedsanalyse af virksomheden Primo Tours A/S.

Opgaven indeholder en karakteristik af virksomheden Primo Tours A/S.

Dernæst en analyse af de interne og eksterne forhold, der øver indflydelse på Primo Tours (herunder rentabilitetsanalyse, værdikæde, pestel-analyse)

Desuden analyseres konkurrenceforholdene i den danske charterbranche (porters five forces) og virksomhedens fremtidige strategiske planlægning diskuteres og vurderes.

Studienets kommentar

Med mindre du reelt set bruger en model, så behøver du ikke sætte den ind i opgaven - din underviser er godt klar over hvordan Porter's Five Forves og De 7 P'er udformet. De tjener ikke noget brugbart formål i projektet.

Opgaven er gennemarbejdet og har et fint kildebrug.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning
Metodeafsnit
Kildekritik
Karakterisér virksomheden Primo Tours A/S
Analyser de interne og eksterne forhold, der øver indflydelse på Primo Tours
Interne forhold
- Værdikædeanalyse
- Regnskabsanalyse
Eksterne forhold
- PESTEL-analyse
- Delkonklusion på den interne og eksterne situation
Analysér konkurrenceforholdene i den danske charterbranche
Porters Five Forces
- Delkonklusion på konkurrenceforholdene i den danske charterbranche
Diskuter og vurder virksomhedens fremtidige strategiske planlægning
- Delkonklusion på den fremtidige strategiske planlægning
Konklusion
Litteraturliste
Bilag
Bilag 1 – Primo Tours' regnskabstal
Bilag 2 – Nøgletal for Primo Tours
Bilag 3 – Falk Lauritsens regnskabstal
Bilag 4 – Nøgletal for Falk Lauritsen
Bilag 5 – Star Tours' regnskabstal
Bilag 6 – Nøgletal for Star Tour
Bilag 7 – Porters generiske strategier
Bilag 8 – Værdikædemodellen
Bilag 9 – Maslows behovspyramide
Bilag 10 – Rejse til Kreta fra Primo Tours
Bilag 11 – Rejse til Kreta fra Star Tours
Bilag 12 – Afkastningsgraden i branchen
Bilag 13 – Kapacitetsgradens faktorer
Bilag 14 – Kapacitetsgraden i branchen
Bilag 15 – Gennemsnitlig fortjeneste pr. rejse i branchen
Bilag 16 – PESTEL-modellen
Bilag 17 – Statistik over familiernes indkomst
Bilag 18 – Kvartalsvist nationalregnskab – Bruttonationalproduktet (BNP)
Bilag 19 – Porters Five Forces analysemodel
Bilag 20 – SWOT-opstilling
Bilag 21 – De 7 P'er
Bilag 22 – TOWS-matrix
Bilag 23 – Interview af Primo Tours
Bilag 24 – PLC-kurven
Bilag 25 – Ansoffs vækstmatrix

Uddrag

Indledning
Gennem dette studieretningsprojekt er formålet, at udvise fagligt niveau indenfor et bestemt tværfagligt emne. Herigennem vil jeg udvælge samt behandle relevant materiale for at kunne bearbejde min problemformulering.

Rejser og ferie har altid været en stor del af den danske kultur, hvilket primært skyldes det dårlige sommervejr der generelt er i Danmark. Derfor har den danske charterrejse-branche altid været en attraktiv branche, i og med man stort set har kunnet være sikker på, at der altid har været forbrugere af det udbudte produkt. Drivhuseffekten er dog ved at blive en større og større trussel for den danske charterrejsebranche. Men dette er ikke den eneste trussel i branchen. Indtjeningsevnen har generelt været et stort problem for aktørerne på markedet gennem de senere år. Dette er en problemstilling der ligeledes har været gældende for Primo Tours.

Men hvordan ser den nuværende økonomiske situation ud i Primo Tours, og hvad skyl-des dette? Er det interne forhold i virksomheden eller eksterne forhold i kulturen eller generelt i branchen der ligger til grundlag for denne udvikling? Dette vil gennem opga-ven blive diskuteret, hvor en redegørelse for Primo Tours' nuværende situation vil blive undersøgt. Herefter vil opgaven fokuserer på relevante interne samt eksterne forhold der påvirker Primo Tours mest. Derudover vil opgaven analysere faktorer der berører kon-kurrencesituationen i den danske charterbranche, hvilket vil medvirke til et godt indblik i Primo Tours' udvikling. Afslutningsvist vil der blive vurderet på virksomhedens frem-tidige strategiske planlægning samt en konklusion på Primo Tours' fremtidige gøren i charterbranchen... Køb adgang for at læse mere

SOP: Virksomhedsanalyse af Primo Tours A/S

[2]
Bedømmelser
 • 06-01-2016
  Er meget struktureret, og især metodeafsnittet giver god inspiration til at gøre lidt mere end det sædvanlige.
 • 14-12-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God inspiration til strukturering af opgaven, hvor specielt indledningen med metodeanvendelsen er meget brugbar