SOP om Tivoli A/S i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
 • 7
 • 35
 • 9095
 • PDF

SOP om Tivoli A/S i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Tivoli A/S, skrevet i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.

Opgaven giver en virksomhedsanalyse af Tivoli A/S, og i denne fokuseres der bl.a. på de 7 p'er (product, price, place, promotion, people, physical evidence, proces), samt vækststrategier for fremtiden, samt en række andre relevante elementer.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning
Om Tivoli
Tivoli i dag
Markedsføring
Tivolis stærke og svage sider, samt muligheder og trusler
De 7 P´er
Fremtidige vækststrategier
Intensivering
Integration
Diversifikation
Konkurrencestrategier
Rentabilitetsanalyse
Konklusion på regnskab
Afsætningsmæssige udfordringer
Segmentering af målgruppe
Konklusion

Uddrag

"Indledning:
Jeg blev hurtigt klar over, at jeg ville skrive om Tivoli, da jeg lige siden jeg har været helt lille haft et unikt forhold til Tivoli og altid elsket at komme der.

I denne opgave vil jeg se nærmere på Tivoli A/S som virksomhed. Dette vil jeg gøre ud fra materiale fra deres hjemmeside, euroinvestor.dk, artikler fra Skoda, deres årsrapporter og undervisningsbøgerne ”Afsætning Niveau B – Trojka”, Virksomhedsøkonomi A – Systime” og ”Grundlæggende finansiering – Systime”.
Jeg vil blandt andet komme ind på en beskrivelse af Tivolis markedsføring, deres position på det danske marked som markedsleder, samt deres stærke og svage sider.

Jeg vil kort tage udgang i de 7 P'er og til sidst ligge særligt fokus på de fremtidige vækststrategier Tivoli benytter og kan benytte sig af på markedet.

Tivoli har store afsætningsmæssige udfordringer og jeg har derfor i opgaven brugt meget tid på, at få disse udfordringer beskrevet og vha. forskellige modeller, at komme med mulige løsninger.

Herefter vil jeg se på deres regnskab og beskrive det ud fra en udvidet regnskabsanalyse med fokus på deres kreditværdighed.

Til sidst vil jeg via en segmentering komme ind på deres valg af målgrupper og tage udgangspunkt i omverdensmodellen, for at analysere nogle af de afsætningsmæssige udfordringer Tivoli formodes at stå overfor."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Tivoli A/S i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

[7]
Bedømmelser
 • 13-12-2010
  Den har hjulpet mig meget når jeg er gået i stå i min SRP
 • 02-12-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Udemærket opgave. Super god inspiration til SRP
 • 09-12-2015
  super inspiration til SRP
 • 10-04-2013
  God hjælp til srp.........

Materialer relateret til SOP om Tivoli A/S i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.