SOP om Victoria Milan i Dansk A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 33
  • 7715
  • PDF

SOP om Victoria Milan i Dansk A og Afsætning A

SOP om virksomheden Victoria Milan. SOP'et omfatter delvist en virksomhedsanalyse af Victoria Milan og delvist en kommunikationsanalyse af virksomheden med fokus på at afdække deres værdier og virkemidler. Dette er udarbejdet for at finde frem til hvorledes virksomheden har haft succes med at legitimere utroskab og hvordan virksomhedens serviceydelse er blevet modtaget af befolkningen.

Opgaveformulering

1. Foretag en redegørelse for virksomheden Victoria Milan og for Victoria Milans marked, hvor du inddrager målgruppe.
2. Foretag en analyse af virksomhedens kommunikation med fokus på at afdække værdier og virkemidler. Foretag en målgruppeanalyse og kom ind på hvilke særlige udfordringer Victoria Milan har.
3. Diskuter om Victoria Milan har haft succes med at legitimere utroskab og foretag en samlet vurdering af, hvordan Victoria Milans serviceydelse er blevet modtaget.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.0 Indledning 1
1.1 Opgaveformulering 1
1.2 Metode 1
2.0 Redegør for Victoria Milan og dets marked med inddragelse af målgruppe 3
2.1 Beskrivelse af Victoria Milan 3
2.2 Geografisk beliggenhed 3
2.3 Produkt 3
2.4 Kunder 4
2.5 Konkurrenter 5
2.6 Delkonklusion 5
3.0 Analyse af Victoria Milans kommunikation samt målgruppe 6
3.1 Analyse af radiospot 6
3.2 Argumentationsanalyse - Slogan 8
3.3 Målgruppeanalyse 9
3.4 Delkonklusion 11
4.0 Diskuter om Victoria Milan har legimiteret utroskab succesfuldt samt vurder modtagelsen af virksomheden som serviceydelse 12
4.1 Delkonklusion 16
5.0 Konklusion 17
6.0 Litteraturliste 19
7.0 Bilag 22
7.1 Bilag 1 - Mail til VM's pr-agent 22
7.2 Bilag 2 - Lande VM befinder sig i 23
7.3 Bilag 3 - Konkurrencetragtmodel 24
7.4 Bilag 4 - Nedskrivning af radiospot 25
7.5 Bilag 5 - Ciceros retoriske pentagram 26
7.6 Bilag 6 - Toulmins argumentationsmodel VM slogan 27
7.7 Bilag 7 - Toulmins argumentationsmodel - Rita Tofte 28
7.8 Bilag 8 - Victoria Milan profil 29
7.9 Bilag 9 - Facebook opslag om VM 31

Uddrag

1.0 Indledning
I takt med, at udbuddet af services på nettet har udbredt sig, er datingjunglen ikke en undtagelse. Nu er virtuel dating en integreret serviceydelse i vores samfund, som vi alle kender én person eller flere, der har gjort brug af. Udviklingen af datingverdenen har ført til iværksættelsen af virksomheder, der udbyder speeddating, blinddates, match-making samt andre niche-forretninger. En af disse nicheforretninger er Victoria Milan. Jeg har valgt, at skrive om virk-somheden VM i min SRP. Det der ligger til grund for dette er relevansen, der ligger i deres ellers meget kontroversielle produkt. En mere stressende hverdag, og mindre tid til forplejning af forholdet, kan føre til behovet for noget spænding, og en flugt fra den kedelige hverdags tilstedeværelse. Dette kan for nogen være en flugt til VM's forbudte univers, der tilbyder en diskret og hemmelig affære. Derved finder jeg det interessant at undersøge, hvordan man gør noget så kontroversielt mainstream, og hvordan samfundet reagerer på det

1.2 Metode
I min opgave, har jeg benyttet mig af empiri i form af primært sekundære kilder. De sekundæ-re kilder er indsamlet fra infomedia, som er en database i form af artikler, hvor jeg har forholdt mig kildekritisk. Disse data er både kvalitative, da jeg har gjort brug af udtalelser fra diverse personer, men ligeså kvantitative data i og med, at de indeholder tal samt statistikker omkring virksomheden og samfundet. Derudover har jeg gjort brug af mine primære data, som jeg har indsamlet ved hjælp af metoden fieldresearch fra deres hjemmeside, ved at oprette en bruger derinde. Ved at oprette mig som bruger derinde, har jeg fået et indblik i, hvordan hjemmesiden fungerer, hvilke funktioner den har, samt hvordan brugerne interagere med hin-anden. Dette har givet mig et overblik over VM's virtuelle univers. Der er ligeså forsøgt at få kontakt til VM's pr-agent, for at få de bedst mulige primære data, dog uden svar, hvilket har ført til at finde svarene på mine spørgsmål ved hjælp af sekundære kilder. Mailen med de spørgsmål jeg fandt relevant for min rapport, fremgår af bilag 1 - mail til VM's pr-agent, og der er hentet inspiration til udarbejdelsen af spørgsmålene i mailen fra en sekundær kilde.

Jeg vil i den redegørende del starte med, at redegøre for Victoria Milan og dets marked. Jeg har valgt at afgrænse mig til VM's danske marked, da det er hvad jeg finder mest relevant i forhold til den kommunikation, som de bruger til den danske befolknings samfund. Til dette er der blevet gjort brug af teori fra markedsafgrænsning, til at redegøre for markedet de befin-der sig på. For at påpege hvem VM ligger i snævrest konkurrence med, er en konkurrence-tragtmodel blevet brugt, der kan ses i bilag 3 - konkurrencetragtmodel. Til dette har jeg brugt teori fra konkurrencemæssige positioner og konkurrent-identifikation.
Til at analysere VM's kommunikation og målgruppe, skal der gøres brug af forskellige analy-semodeller. Til at analysere kommunikationen, er en radioreklame blevet valgt. For at analy-sere denne, er der blevet benyttet analysemodellen ciceros retoriske pentagram, til det formål at undersøge de egentlige faktorer i kommunikationen. AIDA-modellen kunne ligeså være brugt, dog finder jeg ciceros model mere relevant i forhold til mediet. Endvidere vil Toulmins argumentationsanalyse benyttes til, at analysere VM's slogan, herunder hvad deres budskab skal forstås som. Til at belyse hvordan kommunikationen kan pådrage dem udfordringer, vil en modtagers argumentation ligeså analyseres. Sidste del af analysen vil omhandle en mål-gruppeanalyse, herunder en målgruppeprofil, lavet på baggrund af sekundære data fra VM's brugere. Formålet med denne analyse er, at finde ud af hvem VM's målgruppe er. Til dette er teori fra segmentering og målgruppevalg blevet benyttet.

Til at diskutere VM's succes med at legitimere utroskab, samt at vurdere modtagelsen af VM som serviceydelse, vil jeg undersøge de forskellige standpunkter danskerne har taget overfor VM. Til at underbygge de forskellige standpunkter i diskussionen, vil jeg bestræbe mig efter, at finde undersøgelser, som understøtter argumenterne. Jeg vil gribe vurderingen an, ved at foretage en søgning af VM på infomedia, og dermed undersøge de generelle samt største holdninger, der går igen i artiklerne. Derefter vil jeg stilistisk opstille de holdninger, der går igen, og dermed vurdere modtagelsen... Køb adgang for at læse mere

SOP om Victoria Milan i Dansk A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.