SOP om KiMs i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 24
 • 6635
 • PDF

SOP om KiMs i Afsætning A og Dansk A

SOP om virksomheden Kims, skrevet i fagene Afsætning A og Dansk A.
Først indgår en virksomhedskarakteristik af KiMs, og i forlængelse heraf giver jeg en analyse af en reklame fra KiMS, med fokus på en vurdering af reklamens appel til en bestemt målgrupper.

Slutteligt vurderer jeg de strategiske muligheder som KiMs har, og fremstiller et bud på hvordan man KiMs kan lancere og promote et produkt på det danske marked, med udgangspunkt i min egen undersøgelse.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 4
2. Virksomhedskarakteristik 4
3. Analyse af reklamefilm 5
3.1 Kortfattende resume 5
3.2 Miljøer 5
3.3 Lyd, kameravinkel & perspektiv 6
3.4 Hvem retter reklamen sig imod? 6
3.5 Branding 6
3.6 Formål 6
3.7 Appelformer 7
3.8 Holdningsmål 7
4. Vurdering af sammenhæng mellem anvendte reklamemidler og målgruppen 8
4.1 Anvendt baggrundsviden 8
4.2 Vurdering 8
5. Analyse af det danske marked for chips 9
5.1 Markedsandel 9
5.1.1 Totalmarkedet 9
5.1.2 Varehuse excl Discount 10
5.1.3 Specialmarkedet 11
5.2 Bostonmodellen 11
5.2.1 Spørgsmålstegn 11
5.2.2 Malkeko 12
5.2.3 Stjerne 12
5.2.4 Hund 12
5.2.5 Vurdering 13
5.3 Porters 5 forces 13
5.3.1 Truslen fra nye udbydere 13
5.3.2 Truslen fra købere 14
5.3.3 Truslen fra udbydere af substituerende produkter 14
5.3.4 Truslen fra leverandører 14
5.3.5 Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder 14
6. KiMs generelle strategiske muligheder 15
6.1 Konkurrencemæssig position 15
6.2 Udvidelse af totalmarkedet 16
6.3 Field research 17
6.4 Vurdering 17
6.5 Forslag til brug af produkt og promotion på det danske marked 18
6.5.1 Produkt 18
6.5.2 Promotion 18
7. Konklusion 19
8. Litteratur- og kildefortegnelse 20
9. Bilag

Uddrag

"Indledning:
I denne opgave vil jeg udarbejde en kortfattet virksomhedskarakteristik af Chips producenten KiMs. Herefter analyseres en selvvalgt reklamefilm fra KiMs, hvor jeg ud fra det analyserede skal vurdere, om der er sammenhæng imellem det anvendte reklamemateriale og målgruppen.

Dernæst analysere det danske marked for chips, ved hjælp Bostonmodellen, Porters 5 forces og tal og statistikker, jeg har fået udleveret under samtale med Peter Mølgaard, salgschef for KiMs.

Afslutningsvis vil jeg vurdere KiMs generelle strategiske muligheder, og udarbejde et specifikt forslag til KiMs brug af produkt og promotion på det danske marked, på baggrund af en undersøgelse, jeg har fået lov at foretage i Østjysk Bowling Center.

Jeg vil hurtigt ud og finde alle nødvendige oplysninger, som skal ligge til baggrund for mine dybdegående analyser og vurderinger, inden mit egentlige arbejde skal påbegyndes.

På den måde føler jeg, at jeg har det bedste overblik, og dermed de bedste muligheder for at lave et fyldestgørende studieretningsprojekt.

Jeg har haft et møde med KiMs salgschef, Peter Mølgaard, og har derved fået den enestående mulighed at kunne kontakte ham og KiMs markedstingschef pr. E-mail eller telefonisk under hele forløbet.

Det har jeg benyttet mig af og samtidig valgt at ligge stor vægt på disse yderst pålidelige kilder igennem hele mit studieretningsprojekt."... Køb adgang for at læse mere

SOP om KiMs i Afsætning A og Dansk A

[21]
Bedømmelser
 • 29-11-2011
  Opgaven ser super god ud og glæder mig til at bruge den som inspiration til min store opgave, dog lyder problemformulering ikke helt ens :-)
 • 28-03-2022
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Kunne være fedt hvis man kunne få adgang til det interview du har lavet, ellers super god opgave:)
 • 20-02-2017
  fine opgave..........................
 • 11-04-2016
  Rigtig god opgave, god til inspiration!