SOP om Carlsberg i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 7
 • 19
 • 5699
 • PDF

SOP om Carlsberg i Afsætning A og Dansk A

SOP i Dansk A og Afsætning A, som indeholder en danskfaglig del med reklameanalyse af 2 Carlsberg reklamer. Herudover foretager jeg en analyse af Carlsbergs målgruppe, og vurderer hvor stor betydning Carlsbergs sponsorater har for virksomheden, samt affilierede partnere.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Redegørelse 5
Redegørelse for Carlsbergs generelle markedsføring og mere specifikt for et af deres produktområder 5
Målgruppen til valgte produktområde 7
Analyse 8
Købsadfærden for den bestemte målgruppe 8
Carlsbergs promotion-indsats for den beskrevne målgruppes købsadfærden med særlig henblik på Carlsbergs anvendelse af sponsorater 9
Danskfaglig og afsætningsmæssig analyse af 2 reklamer henvendt til målgruppen 11
Vurdering 16
Vurdering af betydningen af Carlsbergs sponsorater generelt for dem selv og de involverede partnere 16
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Bilag 21
Bilag 1 21
Bilag 3 23
Bilag 3 24

Uddrag

"Indledning:
Jeg har valgt at skrive i fagene Afsætning A og Dansk A, da jeg mener disse to fag supplementer hinanden rigtig godt i formålet med at udarbejde en rigtig god og dybdegående opgave om Carlsbergs markedsføring.

Opgaven er opstillet efter de tre taksonomiske niveauer om at redegøre, analysere og sidst vurdere og naturligvis ved at holde en rød tråd igennem hele opgaven. Alt med henblik på at få et bredt indblik i Carlsbergs markedsføring og sponsorater.

Carlsberg blev grundlagt i 1847 af Jacob Christian Jacobsen (kendt som J. C. Jacobsen), der havde store ambitionerne om at brygge den perfekte øl. Først i 1883, i tæt samarbejde med en dansk professor, Emil Christian Hansen, fik man udviklet ”den perfekte øl” og det skulle synes at gå stærkt herfra.

I dag er Carlsberg det 4. største bryggeri på verdensplan med distribution til over 150 markeder globalt . Derfor har Carlsberg nu en verdensomspændende markedsføring og har b.al. siden 1990 været officiel sponsor for Liverpool FC(Fodbold, Premier League, England) samt en lang række af andre fodboldklubber og fodboldorganisationer.

Men hvordan ser det ud med situationen for Carlsbergs promotion-indsats? Hvor omfattende er deres markedsføring og hvad betyder deres sponsorater for dem selv og ligeledes for de involverede partnere?

I det følgende vil Carlsbergs promotion-indsats bliver undersøgt vha. en grundig redegørelse for Carlsbergs generelle markedsføring, et specifikt produktområde og dets målgruppe. Herefter vil opgaven fokusere på at analysere den beskrevne målgruppes købsadfærd samt promotion-indsatsen for denne gruppe med henblik på at give en grundig indføring i betydningen af Carlsbergs anvendelse af sponsorater.

Derudover vil opgaven analysere to af Carlsbergs reklamer henvendt til beskrevne målgruppe. Slutteligt vil der blive konkluderet på Carlsbergs promotion-indsats, med en vurdering af betydningen af Carlsbergs sponsorater for dem selv og involverede parter ligeså."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg i Afsætning A og Dansk A

[3]
Bedømmelser
 • 03-05-2016
  Rigtig god hjælp og inspiration til start på egen opgave!
 • 12-01-2014
  udmærket opgave som inspirationskilde
 • 01-12-2013
  godttttttttttttttttttt