SOP om McDonald's i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Dansk A, SOP)
 • 10
 • 29
 • 8930
 • PDF

SOP om McDonald's i Afsætning A og Dansk A

SOP skrevet om McDonald's A/S med fagene Dansk A og Afsætning A - i opgaven giver jeg blandt andet en omfattende virksomhedskarateristik, og undersøger markedet og positioneringen for Sunset Boulevard og McDonald's, samt deres position i forhold til fremtidig konkurrence.

Opgaven er skrevet i 2010.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. McDonald's
Virksomhedskarakteristik
Omverdensanalyse
2. Brancheanalyse – Porter's 5 forces
3. McDonald's Danmark A/S's nuværende strategiske platform
4. Vurdering og argumentation
5. McDonald's Danmark A/S' nye strategiske platform
6. De 4 P'er (De 2 P'er)
7. Sammenlignende reklameanalyse
8. Vurdering af Sunsets og McDonald's' positionering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

"1. Indledning:
I den følgende rapport har jeg anvendt fagene dansk og afsætning. Jeg har valgt, at skrive om McDonald's Danmark A/S, grundet at der kan arbejdes med mange nyttige strategier, og vurdering om deres fremtid. McDonald's har haft succes på det danske marked længe, men har siden årtusinde skiftet haft et faldende besøgstal, og deres målgruppe har skiftet interesse, til sundere mad. Konkurrenten Sunset Boulevard har et udvalg af sundere fastfood mad.

Dette ses som en trussel for den succesrige restaurantkæde, og kan blive en større trussel med tiden. Derfor skal McDonald's vurdere, om en ændring eller fastholdelse i strategierne vil få kunderne tilbage.
Først og fremmest vil jeg kort redegøre for McDonald's' virksomhedskarakteristik.

Derefter vil jeg foretage en analyse af virksomhedens omverdensforhold, for at finde frem til virksomhedens nær- og fjernmiljø (herunder anvende PEST-analysen). Brancheanalysen har til formål en vurdering og analysere af konkurrencen og truslerne på markedet for McDonald's.

Efter følgende analyser vil jeg redegøre for virksomhedens strategiske platform, og herunder vil jeg anvende vækststrategi, konkurrencestrategi, konkurrencemæssig position og virksomhedens målsætninger. For at få et indblik af, hvordan McDonald's' ønskede opfattelse er, vil jeg derefter foretaget McDonald's positionering, både for- og nutid, med det formål at se dens udvikling.

Derefter vil jeg vurdere, om analyserne passer i overensstemmelse med den nuværende strategiske platform og positioneringen. Og ved analyse og argumentation for en ny strategisk platform og positionering, vil jeg se hvilke faktorer der har behov for ændringer.

Med udgangspunkt i ændringerne vil jeg vurdere, hvordan McDonald's skal anvende 2 ud af de 4 P'er, nemlig promotion og produkt, og hvordan de to P'er hidtil har været anvendt. Jeg vil foretage en reklameanalyse fra både McDonald's og Sunset, for at få et indblik af hvad de to konkurrenter har anvendt af virkemidler, og vurdere hvilken reklame har den stærkeste påvirkning på målgruppen."... Køb adgang for at læse mere

SOP om McDonald's i Afsætning A og Dansk A

[14]
Bedømmelser
 • 15-12-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Enkelte mangler, og derudover er det tydeligt at den er fra 2010. Dog fungerer den fint som inspiration.
 • 24-02-2011
  Denne opgave har hjulpet mig igennem 2 store opgaver, heriblandt SRP - super god opgave
 • 22-04-2014
  Rigtig fin inspiration da jeg selv var gået i stå
 • 07-03-2014
  fin opgave til inspiration dog med mangler