SRP om USA's internationale magtposition

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 23
  • 8089
  • PDF

SRP om USA's internationale magtposition

Dette SRP belyser det internationale systems udvikling i det 20. århundrede med fokus på en kilde-baseret historisk undersøgelse af USA's definition af egen rolle i internationale system i det 20. århundrede, samt en diskussion af USA's rolle i fremtiden internationale system, hvor samfundsfaglig teori inddrages.

Materialet i den historiske undersøgelse er fire taler holdt af fire forskellige amerikanske præsidenter med fokus på fire forskellige udenrigspolitiske strategier.

Talerne er:

James Monroes tale til kongressen i Washington D.C. den 2. december i 1823

The Truman Doctrine tale 1947 af Harry S. Truman

The National Security Strategy of the United States of America Bush speech af George W. Bush i 2002

A New Beginning af Barack Obama i 2009

Ud fra analysen konkluderes der til sidst på, om USA kan bevare sin hegemoniske magtposition i det internationale system.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Fra multipolaritet til bipolaritet til unipolaritet
Indledning
1. verdenskrig
Versaillestraktaten
Mellemkrigstiden
2. verdenskrig
Den Kolde Krig
Øst og Vest
NATO og Warszawa-pagten
MAD
Den liberale verdensorden
The American Century
USA's definition af egen rolle
Indledning
Monroe-doktrinen
Truman-doktrinen
Bush-doktrinen
Obama-doktrinen
USA – hegemon på spanden?
Imperial overstretch
Intern uro
Amerikanisering
Bjørnen sover…
Konklusion
Bibliografi

Uddrag

Fra multipolaritet til bipolaritet til unipolaritet

Indledning

USA har spillet en dominerede rolle og ageret supermagt i det internationale system og dens verdensorden, siden 2. verdenskrigs afslutning og især efter Sovjetunions sammenbrud i 1991. USA's rolle som supermagt er opnået ved, at landet har enorme økonomiske og militære ressourcer samt en imponerende evne til at kunne mobilisere disse ressourcer over hele verden, og betegnes derfor som en supermagt. Lande som Brasilien, Rusland, Indien og Kina eller i kort form, BRIK-landene, er dog i dag begyndt at udfordre USA's dominerede rolle i toppen af verdenshierarkiet. BRIK-landene har på grund af en stærk stigende økonomisk vækst fået mere indflydelse på den internationale politiske dagsorden, og er derfor nye aktører på verdens-scenen. Som følge af deres stigende økonomiske vækst går BRIK-landene inden for internationalt politik også under samlebetegnelsen The Rising Powers eller The Emerging Markets. Inden vi dog går for dybt ind i USA's udenrigspolitik, samt de internationale udfordringer landet står overfor i dag, er det hensigtsmæssigt at belyse det internationale systems udvikling i det 20. århundrede, herunder USA's ændrede rolle fra stormagt til supermagt, samt USA's definition af egen rolle i det internationale system fra ca. 1900 og frem til i dag.

For at kunne belyse det internationale systems udvikling i det 20. århundrede, er det relevant at inddrage de tre polaritetssystemer multipolært, bipolært og unipolært system. Disse tre systemer skal forstås sådan, at hvis man opfatter verdensscenen, som et system med staterne som enheder, har den enkelte stats styrkeforhold en afgørende betydning for, hvordan systemet skal fungere. For at fastslå en stats styrkeforhold betragter vi statens hårde magtmidler som ofte er militær, men også økonomi og teknologi, samt statens bløde magtmidler som er kultur, diplomati og ideologi. Ved at betragte flere forskellige parametre tydeliggøres det, hvem der har været og hvem der er ledende magter i en given periode. Derudover er det også relevant at gøre brug af begrebet verdensorden, da der inden for hver polaritetssystem kæmpes om eller hersker en dominerende verdensorden. Verdensordnen defineres som de spilleregler, der gælder mellem staterne... Køb adgang for at læse mere

SRP om USA's internationale magtposition

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.