SRP om USA's nuværende og fremtidige internationale rolle

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 26
  • 40
  • PDF

SRP om USA's nuværende og fremtidige internationale rolle

Studieretningsprojekt (SRP) i Engelsk A og Samfundsfag A som undersøger, hvordan USA's handlinger og udtalelser afspejler amerikansk patriotisme, udenrigspolitik og rolle i det internationale system. SRP'et indeholder retoriske analyser af taler af Barack Obama, "Remarks by the President at Kalamazoo" og Mitt Romney, "Mitt Romney's remarks at Virginia Military Institute."

Opgaveformulering

Hvordan afspejler USA’s handlinger og ytringer deres nationalfølelse, nuværende udenrigspolitiske strategi og fremtidige internationale rolle?
- Redegør for USA’s selvopfattelse og rolle i verden i dag, herunder hvordan det kommer til udtryk. Her skal du inddrage USA’s ”Decleration of Independence” (1776), bilag 1, og uddraget ”City upon a Hill” fra John Winthrops prædiken ”A Modell og Christian Charity” (1630), bilag 2, med særlig fokus på begrebet ”city upon a hill”.
- Med inddragelse af ovenstående laves en retorisk analyse af to selvvalgte taler om USA’s fremtidige udenrigspolitiske kurs. Analysen er med henblik på at afdække USA’s udenrigspolitiske intentioner og med inddragelse af relevant samfundsfaglig IP-teori vurdere hensigten bag retorikken om udenrigspolitikken.
- Diskuter og vurder på baggrund af ovenstående USA’s muligheder for at fastholde sin hegemoniske position i det internationale politiske system i fremtiden.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Abstract 2
Indledning 4

Redegørelse for USA's selvopfattelse 5
De Forenede Staters historiske rødder og rammer og den exceptionelle stat 5
Redegørelse for USA's rolle i verden 7
Amerikanske muligheder 7
USA i det realistiske verdenssyn 8
USA i det idealistiske verdenssyn 9

Barrack Obama retorisk analyse 9
Bitzers retoriske situation. 9
Appelformsanalyse og stilistik 10
Sproglig analyse 11
Obamas udenrigspolitiske strategier 12

Mitt Romneys retorisk analyse 13
Bitzers retoriske situation. 13
Appelformsanalyse og stilistik 14
Sproglig analyse 15
Romneys udenrigspolitiske strategier 15
Sammenfatning 16

Alternativ verdensorden - diskussion af fortsat amerikansk hegemoni 17
Globaliseringen flytter magten væk fra DC - og tilbage igen 17
Emperial overstretch 18
Ønsker amerikanerne overhovedet at være hegemon? 19 Anti-amerikanisering 20

Vurdering af fortsat amerikansk dominans 22

Opsummering 23

Litteraturliste 24

Uddrag

Indledning
Fundamentet for grundlæggelsen af The United States of America dannede nybyggerne, der rejste over Atlanten tilbage i 1500-tallet og de efterfølgende århundreder. Det var drømmerne og de eventyrlystne mennesker fra Europa, der ønskede friheden til at dyrke deres religion og skabe en ny tilværelse i mulighedernes land, USA. Indvandringen til landet er fortsat i en kontinuerlig strøm, og alene i de seneste år, er der indvandret ca. 1 million om året1. Immigranterne danner grundlaget for den amerikanske nationalidentitet, vi kender i dag.

Siden Sovjetunionens fald i 1991, har USA fungeret som supermagt i et unipolært system. Men er amerikanernes rolle i verden udfordret?
I opgaven vil amerikansk selvopfattelse, med fokus på værdier og civilreligion, blive belyst gennem en grundig redegørelse, hvor dokumenterne A City Upon a Hill samt the Declaration of Independence inddrages.

Dernæst vil USA's muligheder skildres gennem en kapabilitets-, determinant-, og instrument analyse. Ud fra den forudsætning, at det er nødvendigt at tolke, for at beskrive den internationale politik 2, forklares USA's rolle i verden ud fra 2 overordnede udenrigspolitiske grundopfattelser: idealisme og realisme.

Efterfølgende analyseres henholdsvis Barrack Obama og Mitt Romneys retorik og udenrigspolitiske strategier i to taler. Empirien er valgt, da Barrack Obama er amerikansk præsident, og Mitt Romney er den seneste politiker, der som præsidentkandidat, var næsten ligestillet med Obama. Begge taler holdes på et militærakademi, hvilket gør dem mere sammenlignelige.

Den retoriske analyse tager udgangspunkt i LIoyd Bitzers retoriske situation, med henblik på at skildre politikernes intentioner bag retorikken. Endvidere vil appelformer, stilistik og sproget behandles, for at belyse politikernes appel til den amerikanske selvopfattelse, og hensigten bag dette. I analysen vil der være særlig fokus på de amerikanske udenrigspolitiske skoler: liberal internationalisme og neokonservatisme og begreberne blød- og hård magt.

Med det formål at illustrere USA's fortsatte rolle som hegemon i verden, vil amerikanske udfordringer diskuteres. Her inddrages hegemoniteorien, der blev udformet af historikeren Paul Kennedy. Essentielt for hegemoniers overlevelse i et liberalt kapitalistisk system er, ifølge teorien, deres økonomiske og militære magt, da systemet vil være usikkert og ustabilt uden3. I kontrast hertil, benyttes elementer fra teoretikeren Joseph Nyes teori om smart power4. Joseph Nye statuerer den bløde magt, som en vigtig magtfaktor i det internationale system. Teorien fremlægger en strategisk forståelse af magtformen, hvor staten beskytter sig selv ved hjælp af hård magt, hvilket gør det muligt at skabe netværk og fælles interesser mellem stater i et plussums-spil5
Grundlaget for diskussionen er de amerikanske udfordringer, og den fokuserer derfor ikke på andre opstigende stormagter som EU og Kina. Statistisk empiri inddrages i diskussionen.
Med udgangspunkt i diskussionen vurderes amerikanernes mulighed for at fastholde deres plads som hegemon i det internationale samfund i fremtiden, og afslutningsvis samles trådene i et konkluderende afsnit... Køb adgang for at læse mere

SRP om USA's nuværende og fremtidige internationale rolle

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.