SRP om USA's rolle i Israel

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 21
  • 7370
  • PDF

SRP om USA's rolle i Israel

Dette Studieretningsprojekt (SRP) i Historie A og Samfundsfag A handler om forholdet mellem USA og Israel med særligt henblik på, hvorfor USA fortsat støtter det kontroversielle Israel.

Opgaveformulering

Redegørelsen
I redegørelsen vil der blive givet et historisk overblik over USA’s bånd til Israel fra tidsperioden 1960 til i dag. Dernæst vil der blive lavet et ændringsoverblik opdelt i fire tidsperiode (de er opdelt i disse fire perioder efter, hvornår der sker drastiske ændringer i USA’s støtte til Israel). Til sidst i redegørelsen vil der blive lavet en kildekritik af det materiale, som redegørelsen bygger på.

Analyse
I analysen vil der blive analyseret på fire faktorer, som skal føre til undersøgelsen af, hvorfor USA fortsat støtter Israel.

Diskussion
I dette afsnit diskuteres det, om der er ved at ske et skifte i USA’s støtte til Israel - både om der er ved at ske et skifte i den økonomiske støtte, men også i den politiske støtte. Der vil blive analyseret ud fra 4 artikler. 2 artikler der mener, at der bør eller er ske et skifte i støtten og 2 der siger, at der ikke vil ske et skifte.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
1. Abstract 1
2. Indledning 2
3. Redegørelse 3
3.1. Indledning 3
3.2. Historisk overblik 3
3.3. Ændringsoverblik 7
3.4. Kildekritik 8
4. Analyse 9
4.1. Indledning 9
4.2. Historiske faktorer 9
4.2.1. Delkonklusion 10
4.3. Skabe fred i Mellemøsten ved at holde Israel i skak 10
4.3.1. Delkonklusion 11
4.4. Strategisk allierede i Mellemøsten 11
4.4.1. Delkonklusion 13
4.5. Pro-Israel Lobby 13
4.5.1. Delkonklusion 15
5. Diskussion 16
5.1. Indledning 16
5.2. Diskussion 16
6. Konklusion 18
7. Litteraturliste 19
7.1. Bilag 19
7.2. Bøger 19
7.3. Internetsider 19

Uddrag

1. Indledning
USA og Israel har længe været tæt forbundet, men hvorfor valgte USA, at det skulle være Israel, der skulle modtage deres venskab og mange milliarder, og hvorfor vælger USA at forsætte støtten på trods af krig og brud på menneskerettighederne og loven? Det er det, som gør denne opgaves formål interessant; at undersøge hvilken rolle USA har spillet i Israel igennem tiden, og finde ud af hvilke faktorer der er afgørende for at USA vælger at fortsætte deres støtte til Israel på trods af det kontroversielle, der sker i, og omkring, Israel. Det kan diskuteres o m USA har mulighed for at slippe ud af dette bånd efter alle disse år, men mere vigtigt om de er interesseret i at stoppe støtten. I undersøgelsen er der fokus på, hvilke faktorer der gør at USA forsætter støtten. Her vil der blive kigget på fire forskellige faktorer, der hver især siger noget om støtten til Israel. Først vil der blive kigget på historiske faktorer der ligger til grunde for støtten. Dernæst vil der blive kigget på USA's forsøg på at skabe fred, og om det er derfor USA fortsætter støtten. Den tredje faktor for USA's støtte er at USA udelukke går efter at af skabe e n fordel for sig selv ved at have en strategisk allieret i Mellemøsten. Sidst vil der blive kigget på den pro-Israelske lobby i USA, anskuet som indenrigspres på USA til at fortsætte støtten. Der vil blive brugt primære kilder i undersøgelsen. I form af en række data for mængden af økonomisk støtte fra USA til Israel, historiske fremstillinger, international organisationers resolutioner og taler fra ledere. Derudover vil der blive brugt sekundære kilder for at inddrage subjektivitet. I form af bøger, avis artikler og internetsider. I Undersøgelsen af de fire faktorer vil der blive inddraget teorier fra international politik såsom ”realisterne” overfor ”idealisterne” og der vil bliver kigget på Robert Putnams ”Two-level game” teori. Der diskuteres om der er ved at ske et skifte i USA's støtte til Israel. Dette gøres ved hjælp af fire bilag, som ligger til grund for diskussionen, hvoraf to peger på, at der er ved at ske et skifte, og to peger på, at der ikke vil ske et skifte. Der vil til sidst blive konkluderet på diskussionen og forholdet mellem USA og Israel.

2. Redegørelse
2.1. Indledning
I redegørelsen vil der blive givet et historisk overblik over USA's bånd til Israel fra tidsperioden 1960 til i dag. Dernæst vil der blive lavet et ændringsoverblik opdelt i fire tidsperiode (de er opdelt i disse fire perioder efter, hvornår der sker drastiske ændringer i USA's støtte til Israel). Til sidst i redegørelsen vil der blive lavet en kildekritik af det materiale, som redegørelsen bygger på.
2.2. Historisk overblik
Vi skriver den. 27. oktober 1962 og Den Kolde Krig mellem USA og Sovjetunionen er på sit højeste efter et amerikansk U2-spionfly er blevet skudt ned over Cuba og et andet spionfly fløj ind i sovjetisk luftrum. De to lande har hver opstillet sikkerhedsposter i nabolandene til deres fjender. Sovjetunionen får kontrol over Cuba igennem Fidel Castros indtræden på magten i landet i 1959. Sovjetunionen begynder et par år senere at anlægge raketbase på Cuba, som er begyndelsen på Cuba-krisen. Dette opdager USA ved hjælp af spionfly. John F. Kennedy giver derefter en tale til det Amerikanske folk, som også har til formål at sende klar besked til Sovjetunionen. I talen siger Kennedy; ”Det vil være vort lands politik at betragte enhver nuklear raket, der affyres fra Cuba mod nogen nation på den vestlige halvkugle, som et angreb af Sovjetunionen på De forenede Stater, et angreb, der kræver fuld gengældelse mod Sovjetunionen”. USA anså Israel som en god strategisk

... Køb adgang for at læse mere

SRP om USA's rolle i Israel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.