SRP om USA's rolle i verden

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 24
  • 6453
  • PDF

SRP om USA's rolle i verden

Dette Studieretningsprojekt (SRP) indeholder en redegørelse for USA's magtposition fra 1823-2001. Derudover indholder den en længere analyse af Obamas tale i Kairo, samt Bushs tale ved West point - hvor deres udenrigspolitik til sidst sammenlignes. Til sidst diskuteres USA's mulighed for at bevare sin magtposition i verdensorden, hvor forskellige aspekter som kan påvirke dette, inddrages.

Opgaveformulering

Der ønskes:
1. En redegørelse for USA’s rolle i verden fra 1823 til 2001 ned henblik på væsentlige brud.
2. En analyse relevante kilder samt vedlagte kilde med henblik på at undersøge forskelle og ligheder mellem Bush- og Obama-administrationens udenrigs- og sikkerhedspolitik.
3. En diskussion af, i hvor høj grad USA er på vej til at miste sin position som unipol i det internationale system

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning: 4
Monroedoktrinen 1823: 4
USA's rolle i 1. Verdenskrig: 5
USA's rolle i 2. Verdenskrig: 6
Den kolde krig og stiftelsen af NATO: 7
9/11: 9
George Bushs tale på West Point 2002: 9
Barack Obamas tale i Kairo, 4. juni 2009: 12
Sammenligning af de to taler: 15
Kan USA bevare sin status som unipol i det internationale samfund? 16
Konklusion: 20
Litteraturliste: 21

Uddrag

Indledning:

USA har gennem det 19., det 20. og det 21. århundrede oplevet en kæmpe forandring, med hensyn til sin rolle i verden. USA's rolle i verden er generelt blevet større og større. USA gav for alvor først slip på deres isolationistiske kurs ved 2. Verdenskrig, hvor USA herefter blev en af to supermagter – og senere efter den kolde krig, endte med en position som unipol. Hvad har forskellen været på Bush og Obamas udenrigs- og sikkerhedspolitik? Vil USA være i stand til at bibeholde sin unipolaritet, eller vil de på sigt miste den? Disse spørgsmål vil blive diskuteret i denne opgave, med udgangspunkt i en historisk baggrund, for at skabe forståelse for, hvordan USA er nået til den magtposition som de har i dag. I denne opgave vil der blive kigget på USA's rolle i verden, fra 1823 til 2001, hvor en redegørelse for betydelig brud skal være med til at skabe et overblik. Udover dette vil denne opgave analysere to taler fra henholdsvis Bush og Obama, med henblik på at undersøge ligheder og forskelle på deres udenrigs- og sikkerhedspolitik. Sidst vil der blive foretaget en vurdering af, hvorvidt USA vil miste eller bibeholde sin position som unipolar supermagt i det internationale system.
Monroedoktrinen 1823:

Monroedoktrinen blev indført i 1823, af James Monroe som var USA's 5. præsident i perioden 1817-1825. Monroe doktrinen er en principerklæring, der kom i sidste periode af James Monroes 2. embedsperiode. USA opfattede indtil 2. Verdenskrig, Europa som værende et kontinent bestående af endeløse indbyrdes kampe. USA betragtede derudover også Europas interventioner i vesten som en trussel, hvorfor de derfor ønskede at holde sig udenfor Den Gamle Verdens spændinger – denne tankegang var også blevet ført af tidligere præsidenter som George Washington og John Adams, men først på dette tidspunkt realiseret ved principerklæringen af James Monroe. Heraf kom Monroedoktrinen, hvor USA kunne holde sig uden for de europæiske konflikter og samtidig betød det også, at USA ikke ville acceptere ydermere kolonisering i Nord- og Sydamerika. Her så vi altså USA udnævne sig selv som politimand i hele Latinamerika. Monroedoktrinen kom altså på et tidspunkt, hvor størstedelen af de portugisiske og spanske kolonier i Latinamerika havde frigjort sig fra århundreders styre. Principerklæringen kom altså derfor belejligt, på grund af USA's og Storbritanniens ... Køb adgang for at læse mere

SRP om USA's rolle i verden

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.