SRP om USA's kamp mod terror

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 41
  • 2080
  • PDF

SRP om USA's kamp mod terror

Denne opgave indeholder et SRP (Studieretningsprojekt) om Amerikansk udenrigspolitik med særligt henblik på kampen mod terrorisme fra 2001-2014.

Studienets kommentar

En velskrevet opgave med et højt analytisk niveau
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1 Indledning
2 Redegørelse – USA's rolle i kampen mod terrorisme fra 2001-2014
- 2.1 - George W. Bush (2001-2009)
- 2.2 - Barack Obama (2009-)
- 2.3 - Teorier inden for internatioal politik
- 2.4 - Idealisme
- 2.5 - Realisme
3 Retorisk analyse – ”A New Beginning” og ”Speech on ISIS”
- 3.1 - Barack Obama: ”A New Beginning” d. 4. juni 2009
- - 3.1.1 - Kommunikationssituationen
- - 3.1.2 - Analyse af appelformer
- - 3.1.3 - Retoriske virkemidler
- 3.2 - Barack Obama: ”Speech on ISIS” d. 10. sepyember 2014
- - 3.2.1 - Kommunikationssituationen
- - 3.2.2 - Analyse af appelformer og retoriske virkemidler
- 3.3 - Sammenligning: Udviklingen i USA rolle i ”ar on terror”
4 Diskussion - kan USA fravælge at føre en realistisk udenrigspolitik
- 4.1 - Det amerikanske magtparadoks
- 4.2 – Barack Obama - idealist eller realist?
- 4.3 - Realistisk udenrigspolitik eller ej?
5 Konklusion
6 Litteraturliste
7 Bilag

Uddrag

Terrorisme kom for alvor på den politiske dagsorden efter terrorangrebet d. 11.09.2001. Det er stadig et af de allerstørste udenrigspolitiske udfordringer, som verdenssamfundet står overfor at skulle løse i fællesskab. Det blev for alvor klart i sommeren 2014, da Islamisk Stat ekspanderede voldsomt i Irak og Syrien, og henrettede to amerikanske journalister. En sådan fremfærd kan verdenssamfundet ikke undgå at skulle forholde sig til, og med supermagten USA i spidsen, er en bred koalition gået i krig i Irak og Syrien. Formålet er, at udrydde Islamisk Stat og gøre verden til et mere sikkert sted... Køb adgang for at læse mere

SRP om USA's kamp mod terror

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.