SRP om Uendelighed og mængdelære i Matematik og Dansk

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Matematik A)
  • 12
  • 25
  • 7778
  • PDF

SRP om Uendelighed og mængdelære i Matematik og Dansk

Her kan du læse et SRP om uendelighed og mængdelære skrevet i Matematik og Dansk.

Denne opgave kan fungere som inspiration for alle, som skal i gang med at skrive SRP. Opgaven indeholder en gennemgang af forskellige matematikfaglige betydninger af begrebet uendelighed, fx kardinaltal og ikke-rationelle tal.

Herefter udarbejdes en populærvidenskabelig artikel til en avis, der skal formidle det svært tilgængelige, matematiske stof til almindelige læsere. Til slut reflekterer eleven over sine overvejelser i et meta-danskfagligt afsnit.

Studienets kommentar

Et perfekt eksempel på et SRP, der kombinerer dansk med et naturvidenskabeligt fag. Eleven har styr alle de relevante, faglige begreber, som præsenteres i et fejlfrit og flydende dansk. Den populærvidenskabelige artikel er lidt lang, men meget velskrevet, og det trækker meget op, at eleven har været god til at gøre sig overvejelser om sin arbejdsproces i det afsluttende meta-afsnit.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Uendelighed 5
Matematikkens paradokser 12
Uendelighedens verden 16
Meta-afsnit 20
Konklusion 24
Litteraturliste 25
Bilag 1 27
Bilag 2 28

Uddrag

Indledning
Uendelighed er meget bredt og for nogle utrolig abstrakt begreb, der kan være svært at forstå. I dette studieretningsprojekt vil jeg søge at gøre dette abstrakte begreb mere håndgribeligt. Dette vil jeg gøre ved en gennemgang af forskellige matematikfaglige betydninger af begrebet uendelighed. Jeg vil også fokusere på resultater, der umiddelbart kan virke som paradokser. Ligeledes vil jeg gennemgå begrebet kardinaltal for både endelig og uendelig mængder. Yderligere vil jeg bevise eksistensen af ikke-rationale tal, samt bevise eksistensen af mængder med overtælleligt mange elementer. Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg udarbejde en populærvidenskabelig artikel, der har til formål at formidle svært tilgængeligt stof til den typiske læser af ”Weekendavisen”. Afslutningsvis vil jeg reflektere over mine overvejelser, i forhold til artiklen, i et meta-danskfagligt afsnit.

Matematiske paradokser
De første tanker om uendelighed startede i det Gamle Grækenland, hvor alle de store filosoffer og matematikere levede. I Ionien lå byen Miletos og her var der en elev, ved navn Anaximandros (ca. 610 f.kr – ca. 545 f.kr) , der ikke kunne acceptere at hans lære, Thales (ca. 624 f.kr – ca. 545 f.kr), mente at vand var grundbestanden og det samlede princip for alt. Da han heller ikke kunne acceptere at det skulle være et allerede eksisterende stof, kom han op med princippet apeiron. Dette græske ord betyder uendelighed eller ubestemt. I Elea, en græsk koloni i Syditalien, gik Zenon rundt og filosoferede over nogle af de paradokser, der stadig, den dag i dag, bliver godt og grundigt diskuteret... Køb adgang for at læse mere

SRP om Uendelighed og mængdelære i Matematik og Dansk

[1]
Bedømmelser
  • 10-06-2015
    Rigtig fin opgave, giver god inspiration.