[3]

Metoder i Matematik

Her kan du læse om matematiske metoder. Du kan fx bruge kompendiet i SRP-sammenhæng.

Kompendiet kan bruges i forbindelse med den mundtlige eksamen i SRP, men vi anbefaler, at du allerede begynder at bruge kompendiet, når du skriver dit SRP.

Indhold

Her kan du læse et uddrag fra siden I Matematik:

Når vi arbejder med matematiske objekter, så kan vi få brug for at løse konkrete problemer. Det kan fx være at løse en ligning eller en differentialligning, at bestemme en sandsynlighed eller at undersøge en bestemt geometrisk figur. Når vi løser konkrete problemer, så bruger vi problemløsning.

Problemløsning indgår i langt de fleste SRP'er, hvor Matematik indgår.

Bemærk, at problemløsning bruges, når der er tale om et konkret problem. Når vi beviser en sætning med et generelt udsagn, så er der derfor ikke tale om problemløsning.

Vi skelner mellem tre overordnede typer af problemløsning: analytisk, numerisk og grafisk. Der er ikke en skarp afgrænsning mellem de tre typer, og det vil ofte være relevant at benytte mere end én type. Du kan bruge begreberne "analytisk", "numerisk" og "grafisk" til at beskrive din konkrete problemløsning, herunder fordele og ulemper ved din fremgangsmåde.

Analytisk løsning

Når et problem løses ved hjælp af matematiske ræsonnementer, fx omskrivninger, udledninger og symbolmanipulation, så siger vi, at problemet løses analytisk.

Fordele

Analytisk problemløsning giver typisk alle de mulige løsninger (den fuldstændige løsning) og eksakte løsninger (præcise løsninger).

Ulemper

Det er ikke altid muligt at ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Metoder i Matematik

[3]
Bedømmelser
  • 27-05-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 29-03-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 26-01-2023
    Givet af 2.g'er på STX