SOP om Spaniens økonomiske krise

  • HHX 3. år
  • SRP (Spansk A, International Økonomi A, SOP)
  • 10
  • 8338
  • PDF

SOP om Spaniens økonomiske krise

SOP skrevet i Spansk A og International Økonomi A, som handler om den økonomiske krise i Spanien. Opgaven beskæftiger sig med krisens årsager, udvikling og dens påvirkning af samfundet.

Opgaveformulering

Beskriv optakten til og udviklingen i den økonomiske krise i Spanien, og redegør desuden for de bagvedliggende årsager, som har medvirket til krisens udvikling.

Foretag en analyse af, hvordan krisen har påvirket det spanske samfund generelt, hvor du bør inddrage økonomiske, politiske og sociale aspekter. Du bedes bl.a. inddrage den vedlagte artikel: ”La crisis económica y el paro cambian el perfil de los ’sin hogar’ en España”, El Confidencial, 10.11.2013

På baggrund af ovenstående bedes du diskutere, hvilke initiativer, der kan iværksættes for at få Spanien ud af krisen igen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Opgaveformulering 1
Abstract 3
Indledning 4
Kort om Spanien 5
Optakt til krisen 6
Udviklingen i den økonomiske krise 7
Krisens konsekvenser 8
- Økonomiske aspekt 10
- Politiske aspekt 12
- Sociale aspekt 13
Hvordan står det til nu? 16
Diskussion 18
- Arbejdsløshed 18
- - Arbejdsmarkedspolitikken 18
- - Finanspolitik 19
- Ældrebyrden 20
- Ulighed 21
- De 17 autonomier 21
- Inflation 22
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bilag 30

Uddrag

Indledning
Hele verden var tilbage i 2007-2008 hårdt ramt af finanskrisen, som påvirkede alle verdens lande og deres befolkning. Denne krise var resultatet af en boligboble, hvor boligmarkedet var blevet pustet op, hvilket endte med alt for høje vurderinger af boliger. Dette resulterede i mange store lån, som mange af låntagerne reelt ikke kunne betale tilbage. Dermed mistede mange mennesker alt de ejede, da boligboblen sprang. Da dette skete mistede mange banker, udlånsinstitutter samt private menne-sker enorme beløb, hvilket endte i en krise, hvor flere private, banker og institutioner var nødt til at bukke under for den enorme gæld og de enorme tab.

En af de helt store tabere i denne krise var Spanien. Her medfører en optagelse i euroen ellers blandt andet, at bankerne begyndte at tilbyde billige lån til boliger, da økonomien på daværende tidspunkt blomstrede . Mange banker kæmper nu med låntagerne af disse lån, som ikke kan betale deres lån tilbage, samt nogle dyrt optagede internationale lån. Da krisen ramte i 2008 kom der en massiv arbejdsløshed i Spanien, som siden har været blandt en af de højeste i Europa. Dette resulterede i, at Spanien havde svært ved at finde fodfæste i krisetiden. Der er flere grunde til at især Spanien blev ramt hårdt i forhold til mange andre lande, hvilket der vil blive redegjort for i denne opgave.

Hvordan er situationen i Spanien helt konkret endt som den er, og hvordan har denne krise påvirket hele landets struktur? Hvad kan der gøres for at få Spanien ud af krisen igen? I den følgende opgave vil den spanske økonomiske krise blive undersøgt ved hjælp af en redegørelse for optakten til den økonomiske krise, hvorefter opgaven vil fokusere på udviklingen af krisen. Dette vil give mulighed for at undersøge, hvilke bagvedliggende årsager, der har medvirket til krisens udvikling. Ud over dette vil opgaven analysere, hvordan krisen har påvirket det spanske samfund og de forskellige aspekter i samfundet, hvoraf fokus primært vil være på de økonomiske, politiske og sociale aspekter. Slutteligt vil der blive diskuteret om, hvilke initiativer der kan iværksættes for at få Spanien ud af krisen igen.

...

Kort om Spanien
Spanien er et land, som er beliggende på den Iberiske halvø i det sydvestlige Europa med cirka 46,5 millioner indbyggere på nuværende tidspunkt, og med et areal på 500.000 kvadratkilometer. Spanien har et parlamentarisk monarki, hvilket vil sige, at de har en monark. Dog er det parlamentet, som tager landets overordnede beslutninger. Spaniens møntenhed skiftede i 2002 fra Peseta til Euroen. Hovedsproget i Spanien er spansk, men der snakkes også lokale sprog, som galicisk, catalansk, baskisk osv.

”… cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria .”

Spanien er opbygget af 17 autonomier, hvilket fremgår af kortet på bilag 8. Disse autonomier kan sammenlignes med staterne i USA, da autonomierne har en lokal regering og nogle magtbeføjelser, men der er samtidig en central regering, som har det overordnede ansvar og de overordnede magtbeføjelser.

...

Optakt til krisen
Denne positivitet på markedet gjorde, at bankerne tilbød billigere og billigere lån til boliger, som fik gang i boligbyggeriet i landet. Det resulterede i yderligere vækst i landet. En af grundene til at bankerne udstedte disse usikre boliglån var, at boligernes værdi steg eksplosivt i denne periode. Derfor forventede bankerne at denne udvikling ville forsætte. Dermed ville lånene reelt set kunne tjene sig selv ind på boligernes friværdi, da boligværdierne var stærkt stigende. Derudover skabte disse rammer muligheden for at prisen på boliger kunne blive skubbet kunstigt op. Grundet gode lånemuligheder, havde alle muligheden for at købe en bolig.

... Køb adgang for at læse mere

SOP om Spaniens økonomiske krise

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.