SOP: Den økonomiske krise i USA i 1930'erne

  • HHX 3. år
  • SRP (SOP)
  • 10
  • 34
  • 7214
  • PDF

SOP: Den økonomiske krise i USA i 1930'erne

Få inspiration til din opgave med dette SOP om den økonomiske krise i 30'erne.

I opgaven ser eleven på, hvad der sker når man går fra den traditionelle liberale opfattelse til at regeringen fokuserede mindre på samfundets behov og måtte tilgodese det fremfor individualisterne.

Først findes en redegørelse for den økonomiske krises forløb i 30'erne i hovedtræk.

Derefter findes en analyse af de vigtigste økonomiske tiltag og opfattelser i USA i denne periode.

Derefter vurderes det, i hvor udpræget grad 'New Deal' er i overensstemmelse med den britiske økonom John Maynard Keynes's aktive konjunkturpolitik. Her er vurderingen især ud fra de vigtigst økonomisk tiltag.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.0 Indledning 3
1.1 Metodeovervejelse: 3
2.0 Redegørelse: 4
2.1 De brølende 20'er 4
2.2 Wall street krakket 5
2.3 Den store depression 6
2.4 Roosevelt 'new deal' 8
3.0 Analyse: 9
3.1 Agricultural adjustment act: 9
3.2 Hoover dam: 14
4.0 Vurdering: 17
4.1 Delkonklusion: 22
5.0 Konklusion: 22
Litteraturliste: 24
Bøger: 24
Hjemmesider: 24
Videoer: 25
Bilag i: ”new deal”-politikken. 26
Bilag ii: kursmanipulation 27
Bilag iii: statistisk over den årlig vækst i den amerikanske økonomi 28
Bilag iv: statistisk over dollar pr. Bushel hvede 29
Bilag v: statistisk over arbejdsløshed i usa i pct. 30
Bilag vi: statistik over usa regering udgifter fra 1930 til 1940 31
Bilag vii: usa bnp i perioden 1920 til 1940 32
Bilag viii: usa inflation periode 1910 til 2010 33
Bilag ix: pengekredsløbet 34

Uddrag

I min SRP vil jeg, som et selvfølge lavet metodiske overvejelser. I min redegørelse vil jeg benyttet mig af både kvantitative og kvalitative metoder. Kvantitative del af min redegørelse indeholder de statistiske over økonomiske nøgletal for USA, til at forklarer situationen inden og efter den økonomiske krise. Den kvalitative del er de bøger jeg har indsamlet til besvarelse af min redegørelse, der indeholder tidsperiode der er med til, at forklar krisen i 30'erne i hovedtræk.
Jeg vil selvfølgelig forholde mig kildekritisk til både den kvantitative og kvalitative metodiske del- I den kvalitative del har jeg har indsamlet information fra mange bøger samt forfatter, dette er gjort på baggrund af at undgå en forfatters eventuelle subjektive holdning til emnet. Da der er indsamlet information fra forskellige kilder giver det derfor en mere objektiv helhed af emnet. Den kvantitative del vil jeg kigge på om data stemmer overens med den kvalitative del... Køb adgang for at læse mere

SOP: Den økonomiske krise i USA i 1930'erne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.