SOP om Kenyas økonomiske udvikling

  • HHX 3. år
  • SRP (Engelsk A, International Økonomi A, SOP)
  • 10
  • 37
  • 6965
  • PDF

SOP om Kenyas økonomiske udvikling

SOP om Kenyas økonomiske udvikling i Engelsk og International Økonomi.

SOP'et besvarer årsager til udviklingen i den kenyanske økonomi med bl.a. stor fokus på de voksende sektorer som f.eks. landbrug og turisme. Opgaven besvarer også hvilke kritiske faktorer som spiller en rolle for, hvordan Kenyas økonomi udvikler sig i fremtiden.

Problemformulering

Redegør for den økonomiske udvikling i Kenya siden selvstændigheden i 1963.

Analysere de væsentligste elementer i Kenyas økonomiske samkvem med udlandet og deres konsekvenser (positive eller negative) for Kenyas økonomi.

Vurder hvilke forhold, der især vil have betydning for Kenyas fremtidige økonomiske udvikling, herunder betydningen af East African Community.

Elevens kommentar

Det var en fin SRP, da jeg kommer i dybden med et emne, som er svært at finde oplysninger om, men det var årsagen til at jeg ikke fik 12. Der mangler lidt i min vurdering og flere oplysninger om Kenyas egen 2050 plan.
Jeg ville gerne have undersøgt mere om deres egen vurdering af deres økonomi, da jeg så mere på omverdenens syn på deres udvikling.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 4
Kenyas økonomiske udvikling siden selvstændighed i 1963 4
Kenyas eksport 7
Landbrugssektoren 7
Te-eksport 8
Hortikultur-eksport (havedyrkning) 9
Kaffe-eksport 10
Kenyas turisme 10
Præsidentvalget i 2007 11
Westgate-angrebet i 2013 11
Sårbarhed fra eksporten og turismen 12
Information- og telekommunikationsudviklingen (ict) 13
Mobilrevolution i kenya 13
M-pesa 13
Investeringer i kenya 14
Foreign direct investments 14
Kina investere $5 mia. Dollars i kenya 15
Udfordringer for kenya 16
Nationaløkonomiske udfordringer 16
Høj inflation 16
Arbejdsløshed 16
Korruption 17
Relevante forhold for kenyas økonomiske fremtidige udvikling 18
Mere frihandel overfor omverdenen 18
East-african community 19
Øget eksport 20
Oliefund 20
Korruption, arbejdsløshed og inflation 20
Konklusion 21
Bilag 24
Bilag 1 – bnp udviklingen i løbende priser (1963-2012) 24
Bilag 2 – bnp udviklingen i faste priser (2000-2012) 24
Bilag 3 – eksport af te, kaffe og hortikultur (mængde i mio. Tons og værdi i ksh. Mio) (december 2011 – oktober 2013) 25
Bilag 4 – kenyas største te-eksports partnere fra 2005-2010 (i %) 26
Bilag 5 – top 5 importører af te i 2010 målt efter mængde og værdi 26
Bilag 6 – kenyas te-eksport målt i mængde (mio. Kg) 27
Bilag 7 – turismeforbruget fordelt efter land (2007-2012 i ksh mia.) 28
Bilag 8 – udbud og efterspørgselskurve (uroligheder i kenya) 28
Bilag 9 – udbud og efterspørgsel efter kaffe (svingende udbud pga. Dårlige vejrforhold) 29
Bilag 10 – ict udviklingen i kenya 29
Bilag 11 – vejledning til brug af m-pesa 30
Bilag 12 – kenyas handelsbalance 30
Bilag 13 – inflation i kenya i % (2005-2013) 31
Bilag 14 – udbud og efterspørgselskurve (dårligt vejrforhold i kenya påvirker madpriserne) 32
Bilag 15 – arbejdsløsheden i kenya i % (2004-2013) 32
Bilag 16 – forbruget i kenya 1964-2013 (ksh mio.) 33
Litteraturliste 34
Danske kilder 34
Websider 34
Bøger 34
Engelske kilder 34
Bøger 34
Websider 34

Uddrag

Kenya har haft en bemærkelsesværdig økonomisk udvikling siden de er blevet en selvstændig stat d. 12 december 1963. Efter deres selvstændighed opnåede det kenyanske selvstyre en vækst i deres økonomi. Det var bl.a. fra udenlandske investorer, effektiviseret landbrugsproduktion og støtte fra udlandet, som stod bag BNP væksten lige efter Kenyas selvstændighed. Senere hen fik de etableret en stor eksport- og service sektor, som også har bidraget til deres vækst.

Siden Kenyas selvstændighed, så har deres BNP været konstant voksende. Landets BNP har vokset sig fra $0,90 mia. USD i 1963 til $40,60 mia. USD i 2013 . Hvis vi tager et kig på udviklingen i BNP i faste priser,
hvor inflationen er renset væk, så kan man også se det er en mærkværdig vækst som Kenya har gennemgået fra 2000 til 2014 . BNP i faste priser gik fra ca. 241 mio. Ksh dollars til 426,6 mio. Ksh... Køb adgang for at læse mere

SOP om Kenyas økonomiske udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.