SRP om Scientology i det senmoderne samfund

  • STX 3.g
  • SRP (Religion B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 27
  • 8546
  • PDF

SRP om Scientology i det senmoderne samfund

Dette Studieretningsprojekt (SRP) i Religion B og Samfundsfag A handler om, hvordan Scientology trives i det senmoderne samfund med særligt henblik på frelsesvejen i Scientology, som bevægelsen "Broen Til Total Frihed".

Hvis du gerne vil vide mere om det senmoderne samfund, så kan du med fordel læse Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning…………………………………………….……….s.4
2. Scientologys Frelsesvej: “Broen Til Total Frihed”…..…….s.5-11
• 2.1 Gennemgang Af Frelsesvejen………………………….……..s 5-8
• 2.11 Auditerings Ritualet…………………………………………………..….s. 6-7
• 2.12 The Purification Rundown Ritualet…………………..…………………s.7-8
• 2.2 Den Ritualanalystiske Vinkel…………..………………………s. 8-11
• 2.21 Analyse Af Auditering…………………………………….…..……….…s. 8-10
• 2.211 Delkonklusion Af Analysen Af Auditering…………………………………………..s. 10
• 2.22 Analyse Af The Purification Rundown…………..………………….….s.10-11
• 2.221 Delkonklusion Af Analysen Af The Purification Rundown………………………..s. 11
3. Scientologys Tilstand I Det Senmoderne Samfund..…….s.11-16
• 3.1 Scientologys Tilstand Statistisk Set……………….……..…..s.11-16
• 3.11 Teoretiske Årsagsforklaringer For Scientologys Mistrivsel………….s. 13-15
• 3.12 Fremtidsudsigterne For Scientology…………………………………..s. 15-16
• 3.13 Delkonklusion Af Bevægelsens Tilstand………………………………s. 16
4. Scientology Som Typisk Senmoderne Religiøsitet.………s.16-22
• 4.1 Senmoderne Religiøsitets Gennemgående Karakteristik…..s.16-22
• 4.11 Senmoderne Religiøsitet ifølge Anthony Giddens………………………s.19
• 4.12 Senmoderne Religiøsitet ifølge Ulrich Beck……………….……………s.20
• 4.13 Senmoderne Religiøsitet ifølge Peter Berger…………………..………s.20-21
• 4.14 Delkonklusion Af Diskussion………………………………………….…..s.21-22
5. Konklusion………………………………………..………….s.22-23
6. Litteraturliste………………………………………..…….….s.24-25
• 6.1 Primær Litteratur…………………………………..………..…s.24
• 6.2 Sekundær Litteratur………………………………..……….…s.24-25
7. Bilag…………………………………………………..………s.26-27
• 7.1 Tabel Over Scientologer & Personer M. Internetadgang..…s.26
• 7.2 Graf Over Scientologer & Personer M. Internetadgang……s.27
• 7.3 Tendenslinjerne For Dataerne…….………………………..…s.27

Uddrag

1. INDLEDNING
Indeværende studieretningsprojekt handler om, hvorfor en bevægelse som Scientology trives i det senmoderne samfund. Den tager afsæt i en tværfaglig tilgang til projektet, som indebærer henholdvis religion og samfundsfag. For at kunne udarbejde dette studieretningsprojekt retmæssigt, er der blevet udleveret bilagsmateriale af vejlederne i form af “Broen Til Total Frihed”, som er blevet angivet i den primære litteraturliste.

Indledningsvis er der foretaget en gennemgang af Scientologys frelsesvej, der omtales som “Broen Til Total Frihed”, hvori der er redegjort for de mystiske og esoteriske elementer, som denne frelsesvej indeholder. Foruden mystik omfatter frelsesvejen tillige nogle ritualer, så som Auditering & The Purification Rundown, som belyses i dette afsnit i forklarende såvel som analyserende grad.

Som en del af det samfundsfaglige element i denne akademiske opgave, er der blevet udarbejdet en undersøgelse af hvilken tilstand den religiøse bevægelse Scientology befinder sig i forhold til det senmoderne samfund. Der er blandt andet gjort brug af statiske materiale i form af en tabel, graf og tendenslinje for at afdække svar på dette forhold. Foruden at undersøgelsen fastlægger den nuværende tilstand for bevægelsen, så gisnes der yderlige omkring dets fremtidige udvikling vha. tendenslinjerne. Desuden er et typisk senmoderne fænomen, nærmere bestemt antallet af personer med internetadgang, blevet inddraget i undersøgelsen for at give undersøgelsen et komparativt element. Derudover begrundes tilstanden med brug af sociologiske teorier om det senmoderne samfund fra sociologer som Thomas Ziehe og Anthony Giddens.

Afslutningsvis er der blevet foretaget en diskussion, der handler om hvorvidt Scientology er et typisk eksempel på senmoderne religiøsitet. Heri uddybes hvilke karakteristiske kendetegn, der udgør senmoderne religiøsitet i begrebets generelle forstand og hvorfra der foretages en diskussion. I diskussion inddrages der endvidere sociologiske teorier om senmoderne religiøsitet fra velkendte sociologer, såsom Anthony Giddens, Ulrich Beck og Peter Berger.

2. SCIENTOLOGY FRELSESVEJ: “BROEN TIL TOTAL FRIHED” 2.1 GENNEMGANG AF FRELSESVEJEN
Indenfor den religionssociologiske fagterminologi findes begrebet “frelsesreligion1”, hvori religionens altoverskyggende formål er defineret som: at opnå frelse for det enkelte individs non-ideelle situation ved hjælp af en såkaldt frelsesvej. “Broen Til Total Frihed” beskrives inden for Scientology-bevægelsen netop som værende den ultimative frelsesvej, hvori begrebets navn kommer af den metaforiske sammenkobling mellem forestillingen om “broens” evne til at bringe det enkelte individ over på den anden side af en imaginær “kløft” og opnåelse af et højere eksistensniveau. Men hvad kunne denne form for frelsesvej indebærer?
Foruden frelsesvejens metaforiske funktion og betydning, illustreres den nærmere bestemt i form af en grafisk afbildning (se udleveret bilag), som også går under navnet “Scientology's Klassifikations-, Graderings- og Bevidsthedskort”. Den grafiske afbildning tjener det formål at overskueliggøre over for den enkelte scientolog og det almene

... Køb adgang for at læse mere

SRP om Scientology i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Scientology i det senmoderne samfund.