SRP: Analyse af "Persepolis" og det islamiske styre i Iran

SRP: Analyse af "Persepolis" og det islamiske styre i Iran

Her finder du et Studieretningsprojekt (SRP) i Religion C og Fransk A, der med udgangspunkt i selvbiografien "Persepolis" af den iranskfødte Marjane Satrapi, handler om identitetsdannelse under det islamiske styre i Iran. Opgaven indeholder relevant teori om senmodernitet til religion B standard (Anthony Giddens, Thomas Ziehe og Jean-Francois Lyotard).

Opgaveformulering

I hvilken grad vanskeliggør det islamiske styre Marjane Satrapis identitetsdannelse?

- Redegør for det Iranske samfund efter revolutionen i 1979
- Analyser og fortolk selvbiografien "Persepolis" af Marjane Satrapi fra 2003
- Diskuter betydningen af Marjanes valg om at emigrere til Frankrig

Lærers kommentar

Det ville ikke skade med lidt flere citater, men det er en bagatel i forhold til opgaven som helhed.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Redegørelse for det iranske samfund efter revolutionen i 1979 1
Baggrunden for revolutionen 1
Samfundet efter revolutionen 2
Delkonklusion 4
Analyse og fortolkning af ”Persepolis” 4
Hovedpersonens baggrund 5
Marjanes udvikling 6
Format og genre 10
Delkonklusion 11
Diskussion af betydningen af, at Marjane Satrapi vælger at emigrere til Frankrig 11
Anthony Giddens 12
Thomas Ziehe 12
Jean-François Lyotard 13
Marjane Satrapi 13
Delkonklusion 16
Konklusion 17
Underskrift 17
Litteraturliste 18
Noter 20
Bilag 21

Uddrag

INDLEDNING
I november 1969 bliver Marjane Satrapi født i Iran. Som 9-årig oplever hun revolutionen, der medfører store ændringer i landet, og hun skal nu tilpasse sig et præstestyre, der fortolker Islams værdier og tanker, så landet blev styret gennem en traditionel og ortodoks måde at tænke på. Frem til regimeskiftet har hun oplevet at befolkningen har opnået flere rettigheder, og at dette nu ændres. Det islamiske styre vanskeliggør derfor Marjanes individuelle identitetsdannelse, og dette skildres i ”Persepolis” af Marjane Satrapi fra 2003. I den forbindelse er det relevant at se på samfundet umiddelbart før og efter revolutionen og hvilken betydning dette har for Marjanes udvikling og identitetsdannelse. Hun gennemgår en delvis sekularisering og det er derfor interessant at se på, hvordan hun passer ind i teorier, der er givet om tendenser i det senmoderne samfund.

REDEGØRELSE FOR DET IRANSKE SAMFUND EFTER REVOLUTIONEN I 1979

BAGGRUNDEN FOR REVOLUTIONEN
Iran var fra 1941 og frem til revolutionen i 1979 under styret af shahen Mohammed Reza Pahlavi, som var uddannet i Vesten på kostskoler for den europæiske overklasse. Han havde et sekulært syn på verden og havde ambitioner om at modernisere Iran bl.a. ved at forbyde sløret i 1936. Med modernisering menes også, at han ønskede at adskille religion og politik. Han regerede gennem brutal undertrykkelse af politiske modstandere samt favorisering af de øverste i samfundet, hvilket førte til et større skel mellem rig og fattig. Dette bragte ham i konflikt med ikke blot de fattige, men også store dele af middelklassen. En række kæmpedemonstrationer tvang ham i eksil i 1979. Herefter blev Iran revolutioneret til en islamisk republik. Revolutionen kan deles op i to perioder: en række grupper (liberale, venstreradikale og religiøse) vælter shahen i første periode, hvorefter præstestyret kommer til magten og indførte en teokratisk islamisk republik... Køb adgang for at læse mere

SRP: Analyse af "Persepolis" og det islamiske styre i Iran

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.