SRP om Kvinder i Iran i Engelsk A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 11
 • 23
 • 10182
 • PDF

SRP om Kvinder i Iran i Engelsk A og Historie A

SRP om "Kvinder i Iran" i fagene Engelsk A og Historie A.

I opgaven gives først en redegørelse for livsvilkårene som iranske kvinder levede med før, under og efter den islamiske revolution i Iran.

Herefter gives en gennemgang af kvindeliv og kvindeskæbner, med udgangspunkt i "Reading Lolita in Tehran" af Azar Nafisi.

Slutteligt perspektiveres der til iranske kvinders position til kvinders levevilkår i andre islamiske lande.

SRP'en er skrevet i 2008.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

-Abstract
-Indledning
-Pahlavi dynastiet og kvindernes frigørelse fra Islam – 1925 til 1979
-Den islamiske revolution - 1979 til 1981
-Kvindens situation i den Islamiske Republik Iran – 1981 til i dag
-Kvindeliv og kvindeskæbner – på baggrund af Azar Nafisis ”Reading Lolita in Tehran”
-Azar Nafisi – de, der mistede
-Den kontroversielle tildækning
-Kvindernes irrelevans
-Kvinder, der mistede
-Pigerne fra læsegruppen – de, der aldrig fik
-De religiøse
-De ikke religiøse
-Når miljøet former liv og bliver grobund for skæbner – privat og offentligt
-Perspektivering af de iranske kvinders position til kvinders vilkår i andre islamiske lande
-Fundamentalismen – Iran
-Traditionalismen – Saudi Arabien
-Modernismen – Egypten
-Sekularismen – Tyrkiet
-Konklusion
-Kildefortegnelse

Uddrag

"'Mænd står over kvinder, fordi Gud har udmærket nogle frem for andre, og fordi det er mændene, der må lægge ud af deres formue. Gode kvinder er lydige og værner om det skjulte, fordi Gud værner derom. Hvis de er genstridige, skal I først formane dem, derefter lade dem alene i sengen og endelig slå dem. Hvis de adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere i sagen. Gud er ophøjet og stor. (Sura 4:34)'

Når religionen spiller en større rolle, end emner, som vi i den vestlige verden, for længst har anerkendt som universelle og altoverskyggende, stiller dette et klart og tydeligt modsætningsforhold op imellem de lande, der står henholdsvis på den ene eller den anden side.

Dette er den Islamiske Republik Irans historie et tydeligt eksempel på. Specielt er denne modsætning kommet til udtryk igennem de manglende rettigheder, som kvinderne i Iran besidder – samt den generelle forskel, der opfattes at være på kvinder og mænd i islam.

For at belyse kvinderne i Iran, kræver dette naturligvis en historisk baggrund, som skal være redegørende for tidligere såvel som aktuelle vilkår for kvinderne, desuden med et specielt henblik på vilkårene under revolutionen fra 1979 til 1981, som desuden står som omdrejningspunkt for kvindernes situation.

På baggrund af den iranske forfatter, Azar Nafisis, ”Reading Lolita in Tehran” skildres endvidere konkrete eksempler på kvindeliv og kvindeskæbner i Iran, samt forskellene på kvinder i det offentlige og i det private rum. Synsvinklen på vilkårene for kvinderne vil her være forfatterens egen, altså en subjektiv, men stadigt realistisk indfaldsvinkel.

Koranen påskriver forskelle mellem mænd og kvinder, som ovenstående citat også viser, dette betyder naturligvis også, at vilkårene for kvinder er stærkt kontroversielle i store dele af mellemøsten, og ikke kun i Iran. Derfor perspektiveres kvinderne i Iran til de vilkår, der er gældende for kvinder i andre islamiske lande, herunder også forskellige former for islam i praksis.

Hvor vi i dag i Vesten antager politik og religion for at være en adskilt sag, samt ligestilling mellem mænd og kvinder for værende en absolut selvfølge, halter dele af den øvrige verden stadig efter.

Formålet ved denne opgave er således at illustrere en gruppe af de kvinder, hvis hverdag tager udgangspunkt i den del af verdenen – opgaven har til formål at redegøre for kvinderne i Iran, såvel som at skabe en vigtig og altafgørende forståelse omkring deres situation."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kvinder i Iran i Engelsk A og Historie A

[8]
Bedømmelser
 • 12-04-2009
  Humm en god opgave, Mit DIO handler også om iranske kvinder, derfor læste din opgave, men der var mange ting jeg var uenig i. f.eks quranen giver ikk mænd eneret eller flere rettigheder end den giver kvinder. men GOD opgave alligevel :)
 • 22-03-2011
  God opgave, med relevant information om Iran og kvinderne. Analysen af bogen var god inspiration, samt opstillingen af opgaven :)
 • 17-08-2012
  godddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 • 29-03-2011
  Rigtig fin opgave, godt skrevet