SRP om Islamisk Stat i Religion B og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Religion B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 19
  • 5455
  • PDF

SRP om Islamisk Stat i Religion B og Samfundsfag A

Her finder du et Studieretningsprojekt (SRP) i Religion B og Samfundsfag A om Islamisk Stat. SRP'et behandler begreber som kalifatet, jihad, rekrutteringen og koalitionen.

SRP'et indeholder en redegørelse for Islamisk Stats drøm om et kalifat, og jihad bliver beskrevet. SRP'et behandler bevægelsens evne til at tiltrække unge fra den vestlige verden, og hvordan de rekrutterer de unge. Derudover berører SRP'et hvordan omverdenen vil bekæmpe terrororganisationen med den USA ledede koalition.

Opgaveformulering

Redegør og definer Islamisk Stats opfattelse af begreberne jihad og kalifat.

Analyser, hvorfor bevægelsen tiltrækker så mange unge - også fra Vesten? Er det i denne sammenhæng de religiøse eller de politiske forestillinger, der er vigtigst for dette rekrutteringsmønster? Begreber fra sociologi skal indgå i besvarelsen.

Vurder, hvorvidt den USA-ledede koalition har mulighed for effektivt at bekæmpe Islamisk Stat. Begreber fra international politik skal indgå i besvarelsen.

Lærers kommentar

Rigtig flot opgave. Kommer godt rundt om problemformuleringen, og har bl.a. en udmærket diskussion om hvorvidt den amerikansk ledede koalitions bestræbelser på at bekæmpe IS kan lade sig gøre eller ej. Derudover er det utrolig flot sprogligt arbejde med næsten ingen fejl.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Kalifatet 5
Islamisk Stat som selvudråbt kalifat 5
Jihad 7
Jihad i Islamisk Stat 7
Rekrutteringen til Islamisk Stat 8
Medierne spiller en stor rolle 9
Troen som drivkraft 10
Koalitionen 12
Uenighed om virkningen af krigen 13
En effektiv krig mod Islamisk Stat 14
Irak og Syrien skal deltage 15
Konklusion 17
Litteraturliste 18
Bøger 18
Artikler 18
Internetsider 19
Udsendelser 19

Uddrag

Indledning
Islamisk Stat er en islamistisk gruppe, der efterhånden kontrollerer store dele af Irak og Syrien. De har selv udråbt et kalifat, hvor islam er i fokus. Islamisk Stat har derudover et utroligt velfungerende rekrutteringssystem, der tiltrækker mange unge især fra Vesten. I denne opgave vil jeg undersøge, hvorfor så mange unge vælger at drage mod Islamisk Stat for at deltage i den hellige krig (jihad), og hvordan kalifatet er bygget op. Derudover vil jeg komme ind på, hvad omverdenen gør for at bekæmpe denne terrororganisation, der dræber og udrydder alle vantro. USA har dannet en koalition bestående af mere end 60 lande, der nu arbejder sammen for at stoppe IS:
"No negotiation with this evil is possible. The only language understood by killers like this is the language of force. So the United States of America will work with a broad coalition to dismantle this network of death" .
Hvad denne koalitions muligheder er for at bekæmpe IS, vil blive vurderet i denne opgave.
Grunden til at jeg har valgt at arbejde med netop dette emne er, at jeg synes, det kunne være spændende at arbejde med problemstillingerne omkring IS, da det er et emne, der bliver behandlet meget i medierne, og som man derfor hører om ofte for øjeblikket. Det har gjort mig nysgerrig på at vide, hvad kalifatet rent faktisk står for, hvordan de tiltrækker så mange unge, og hvad resten af verden gør for at stoppe den radikale islamistiske gruppe.

Kalifatet
Idéen om et islamisk kalifat stammer helt tilbage fra Muhammeds tid. Muhammed var profet - altså Guds sendebud. Han var den sidste i en lang række af profeter , og derfor bliver han kaldt profeternes segl , da det var givet, at der ikke kom flere efter ham. Efter Muhammeds død opstod en konflikt om, hvem der så skulle være leder af det muslimske samfund. En gruppe opfattede det således, at da han ikke direkte havde peget på en som sin efterfølger, skulle der vælges en ny leder - en kalif, der var kvalificeret til at styre kalifatet. Denne retning blev kaldt sunni-islam. Den anden gruppe mente derimod, at det skulle være direkte efterkommere af Muhammed, der skulle lede det islamiske samfund fremover. Denne gruppe blev kaldt shia-islam .
Det islamiske kalifat er bygget op om, at hele samfundet (umma) bliver styret af en kalif. Han er Guds stedfortræder. Allah er den eneste, der kan lovgive, og derfor har kaliffen ikke en lovgivende magt i kalifatet, men kan udelukkende ses som Allahs stedfortræder. Kaliffens rolle er derfor ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Islamisk Stat i Religion B og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.