SOP opgave om tallet Pi i Matematik og Dansk

 • HTX 3. år
 • SRP (Dansk A, Matematik A, SOP)
 • 10
 • 24
 • 5515
 • PDF

SOP opgave om tallet Pi i Matematik og Dansk

SOP i Matematik og Dansk om tallet pi. I matematik laves der en redegørelse for hvordan man har bestemt pi gennem historien. Derefter udledes den uendelige række for arctan(x) vha. Taylorpolynomier, og der gøres rede for, hvordan det kan bruges til beregning af pi.

Efterfølgende har eleven skrevet en populærvidenskabelig artikel om tallet pi og gjort rede for kommunikationsformer.

Studienets kommentar

Det faglige indhold er på et højt niveau, og den populærvidenskabelige artikel er gjort læseværdig og spændende for et almindeligt publikum. Refleksioner omkring kommunikationsmodel og appelformer har dog en del mangler.

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Uddrag

Opgaveformulering:
Ved beregning af en cirkels omkreds indgår tallet π, men også andre matematiske sammenhænge
bygger på π. Bare det at beregne π (med et vist antal cifre) er nærmest blevet en disciplin i sig
selv.
Gør rede for forskellige måder hvormed π er blevet beregnet gennem tiden. Du kan f.eks.
gennemgå Archimedes beregning, Viétes produkt, Wallis produkt m.fl.
Udled den uendelige række for arctan(x) vha. Taylorpolynomier og gør rede for, hvordan den kan
anvendes til beregning af π.
Du skal udarbejde en artikel om tallet π. I artiklen skal du opridse tallets historie og give
eksempler på anvendelsesmulighederne. Diskuter også nytten af de forskellige typer af beregning
af π.
Artiklens målgruppe er den typiske læser af et populærvidenskabeligt tidsskrift som Illustreret
Videnskab. Besvarelsen skal indeholde retoriske og argumentationsteoretiske overvejelser, som
begrunder den valgte formidlingsform i artiklen i forhold til målgruppen. Du bestemmer selv, om
disse overvejelser skal indlede eller afslutte besvarelsen... Køb adgang for at læse mere

SOP opgave om tallet Pi i Matematik og Dansk

[1]
Bedømmelser
 • 07-05-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Super opgave :) Tak for inspirationen, jeg vil også gerne skrive om pi i min SRP.