SOP om Paradis A/S i Engelsk A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Engelsk A, SOP)
  • 10
  • 24
  • 8160
  • PDF

SOP om Paradis A/S i Engelsk A og Afsætning A

SOP i Engelsk og Afsætning A, som ser nærmere på Paradis A/S og deres muligheder for at ekspandere til det amerikanske marked.

Det gøres gennem en redegørelse for virksomhedens internationaliseringsgrad, målgruppe og marketingmix. En analyse af ligheder og forskelle i den danske og amerikanske is-kultur og generelle markedsforhold. Samt en vurdering af hvordan virksomheden kan tilpasse deres vækststrategi og marketingmix til det amerikanske marked.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Metode 4
Præsentation af Paradis 5
Paradis Internationaliseringsgrad 5
Born Global-modellen 6
Paradis målgruppe samt marketingmix på det danske marked 7
De 4 p´er 7
Analyse af ligheder samt forskelle i den danske og amerikanske iskultur og generelle markedsforhold. 10
Terpstras kulturanalyse 10
Is-Kulturelle forskelle mellem Danmark og USA 13
Brancheanalyse 15
Vurdering af hvordan Paradis, med fordel kan tilpasse deres vækstrategi 18
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

Indledning
Denne opgave omhandler Paradis A/S samt deres ekspansion til USA. Opgaven er i Afsætning A, samt Engelsk A. Jeg finder is-markedet meget interessant, og har flere års erfaring inden for branchen. Derfor vil jeg med henblik på den udleverede problemformulering, tage fat på en redegørelse for virksomhedens internationaliseringsgrad, herunder virksomhedens aktuelle indtrængning på det amerikanske marked, samt Paradis A/S nuværende målgruppe og det aktuelle marketingmix. Derefter en analyse af ligheder samt forskelle i den danske og amerikanske is-kultur og generelle markedsforhold. Til sidst en vurdering af hvordan virksomheden kan tilpasse deres vækststrategi og marketingmix, for at trænge ind på det amerikanske marked.
Metode

Når man skal arbejde med modeller og analyser er det vigtigt at man vælger modellerne og analyserne med omhu. Man skal vælge de analyser og modeller der er relevante for opgaven. I min redegørelse har jeg valgt at tage Reborn Global modellen med, da det er en forholdsvis ny model som flere og flere virksomheder benytter. Derudover er det en model der passer meget godt på Paradis og deres internationaliseringsplaner. Jeg har valgt ikke at tage Uppsala modellen med, da jeg ikke mener at Paradis har eksporteret sporadisk først. Derudover får Uppsala modellen også en del kritik, og derfor var den allerede udelukket med det samme. Derudover har jeg valgt at bruge de 4 p´er til at redegøre for virksomhedens marketingmix.

Til den analyserende del har jeg brugt Terpstras kulturanalyse, for at analysere USA´s kultur sammenlignet med Danmark. Til den har jeg benyttet mig af Hofstedes kulturdimensioner, da han er en fremtræden kulturanalytiker. Derudover har jeg i den analyserende del lavede en generel analyse af is-kulturen i USA med forskelle samt ligheder. Til at analysere is-branchen har jeg brugt en Porters FiveForves til at lave en brancheanalyse og herunder en skydeskivemodel i kategorien truslen fra substituerende produkter, for at komme nærmere ind på den snævre, men også brede konkurrence.

Kildemæssigt har jeg varieret meget og både brugt amerikanske samt danske kilder. Ens for alle har jeg valgt primært at tage troværdige kilder med som; Euromonitor, DST, Den ameri-kanske ambassade samt Hofstedes hjemmeside. Jeg har også medtaget et par kildekritikske hjemmesider som Metroexpressen samt Wikipedia, dog kun til defineringen af udvidende begreber. Derudover har jeg været kritisk for gamle kilder og har primært valgt aktuelle kilder fra år 2015. Dog er der et par ældre kilder med, da de beskriver markedet på daværende tidspunkt. Jeg har også været kritisk for subjektiviteten i Paradis egen hjemmeside, dog har jeg udelukkende brugt den til at finde ren fakta om, beliggenhed samt varesortiment.

Præsentation af Paradis
Paradis A/S er en dansk virksomhed som laver hjemmelavet is direkte til B2C markedet. In-spirationen til Paradis opstod fra de italienske gelaterier i Italien. Ideen med at have friskproduceret is hver eneste dag, som i Italien, var endnu ikke set i Danmark. Derfor åbnede Paradis A/S deres første butik i Århus i år 2000... Køb adgang for at læse mere

SOP om Paradis A/S i Engelsk A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.