SOP om Harboes Bryggeri i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
  • 7
  • 35
  • 7674
  • PDF

SOP om Harboes Bryggeri i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

Eksempel på et SOP i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A om virksomheden Harboes Bryggeri A/S, som er et dansk bryggeri.

Opgaven lægger ud med en redegørelse for udviklingen på det danske ølmarked, med specielt fokus på Harboes Bryggeri A/S og deres konkurrencemæssige position på det danske ølmarked.

Dernæst analyseres Harboes Bryggeri A/S' interne og eksterne forhold belyst gennem virksomhedens økonomiske situation samt en analyse af branchen.

Til sidst diskuteres hvilke strategiske tiltag, Harboes Bryggeri A/S skal foretage sig for at bevare/forbedre deres konkurrencemæssige position.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1 Indledning 1
1.1 Virksomhedsbeskrivelse 2
2 Udvikling på det danske ølmarked 3
2.1 Konkurrencemæssige positioner 4
3 Regnskabsanalyse 5
3.1 Sammenligning af konkurrenterne 7
4 Porters Værdikæde 10
4.1 Primæraktiviteter 10
4.2 Støtteaktiviteter 11
5 Konkurrenceforholdende på det danske ølmarked 13
5.1 Konkurrentidentifikation 13
5.2 Konkurrenceformer 14
5.3 Brancheanalyse – Porter's 5 forces 15
5.4 Konkurrentanalyse 19
6 SWOT analyse 21
7 Fremtidig vækststrategi 23
8 Konklusion 25
9 Litteraturliste 26
10 Bilag 28

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt at skrive i fagene afsætning og virksomhedsøkonomi i mit studieretningsprojekt. Jeg vil i dette projekt have fokus på virksomheden Harboe Bryggeri A/S, som er et dansk bryggeri. Jeg vil til at starte med redegøre for udviklingen på det danske ølmarked, med specielt fokus på Harboe A/S og deres konkurrencemæssige position på det danske ølmarked.

Dernæst vil jeg analysere Harboe A/S' interne og eksterne forhold belyst gennem virksomhedens økonomiske situation samt en analyse af branchen. Til sidst vil jeg på baggrund af over-stående, diskutere hvilke strategiske tiltag jeg vil vurdere Harboe A/S skal fortage sig for at bevare/forbedre deres konkurrencemæssige position.

Den redegørende del starter ud med en virksomhedsbeskrivelse af Harboes bryggeri, efter-fulgt af en beskrivelse af udviklingen på det danske ølmarked. Afslutningsvis vil der blive redegjort for Harboes og deres tætteste konkurrenters konkurrencemæssige positioner.

Jeg har delt min analyse i interne og eksterne analyser. Den interne analyserende del finder sted gennem en regnskabsanalyse, hvor jeg derefter har udarbejdet en porters værdikæde. Den eksterne analyse finder sted ved konkurrenceforholdene på det danske ølmarked. Her vil jeg benytte mig af følgende modeller: konkurrentidentifikation, konkurrenceformer, Porters 5 forces, og til sidst slutte af med en konkurrentanalyse.

Efter jeg har udarbejdet en regnskabsanalyse, porters værdikædeanalyse, og analyseret kon-kurrenceforholdene på det danske ølmarked, På baggrund af de forskellige interne og eksterne analyser, vil der blive udarbejdet en SWOT-model, hvor resultaterne af analyserne opsumme-res. Til sidst vil jeg tage udgangspunkt i Ansoffs vækstrategier, for at vurdere hvilke strategi-ske tiltag de skal fortage for at bevare/forbedre deres konkurrencemæssige position på det danske ølmarked.

Virksomhedsbeskrivelse

Harboes bryggeri er en produktionsvirksomhed, som blev etableret af tre forretningsfolk fra Skælskør i år 1883. Virksomheden er et aktieselskab og har hovedsæde i Skælskør og en afde-ling i København. Det blev dog først et aktieselskab i 1957, og i 1989 blev virksomheden børsnoteret. Virksomheden producerer drikkevarer som øl, læskedrikke, juice, cider og ener-gidrikke. Harboe producerer flere varianter inden for disse nævnte produkter. Her kan man fastslå, at de har en smal produktlinje, idet de kun producerer drikkevare, men har derimod et dybt sortiment indenfor deres drikkevarer.

Harboes bryggeri befinder sig både på det lokale og internationale marked. De har gennem årene fortaget en række opkøb, og har i dag produktionsfaciliteter i tre forskellige lande og forretningsaktiviteter på mere end 90 markeder verden over. I år 2009 opkøbte Harboes bryg-geri GourmetBryggeriet, som var kendt for sine special-øl. Harboe bryggeri A/S koncernen består af 7 datterselskaber GourmetBryggeriet A/S, Skælskør Bryghus A/S Danmark, Harboes Poland Sp. z o.o. Polen, Harboe Sverige AB Sverige, Harboe Norge A/S Norge, AS Viru Ölu Estland og Darguner Brauerei GmbH Tyskland. I regnskabsåret 2015/16 beskæftigede Harboe sig gennemsnitlig med 588 medarbejder, hvilket er 18 færre medarbejder end forrige år.
Det seneste regnskabsår (2015/16) havde virksomheden en nettoomsætning på 1.376,5 mio. Årets resultat lå på 34,6 mio. Virksomheden havde tilmed en egenkapital værende på 736,9 mio. i år 2015/16.2... Køb adgang for at læse mere

SOP om Harboes Bryggeri i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.