SOP: Bryggeriet Jacobsen i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • Ingen givet
 • 23
 • 7641
 • PDF

SOP: Bryggeriet Jacobsen i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Mikrobryggerier og Jacobsen (bryggeri) i fagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.

I opgaven udarbejdes der først en generel beskrivelse af det danske ølmarked, samt gives der en redegørelse for Carlsbergs økonomiske udvikling.

Med udgangspunkt i Husbryggeriet Jacobsen foretages en analyse af markedet for specialøl, med særskilt fokus på Jacobsens produkt og sortiment. Herudover kigges der på deres konkurrencemæssige position og Porters Five Forces.

Del tre udgøres af en analyse af Jacobsens interne og eksterne elementer, for til sidst at gennemgå de fire hovedparametre.

Slutteligt diskuteres en række overvejelser omkring introduktionen af Jacobsen på et eller flere eksportmarkeder.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.0 INDLEDNING 2
2.0 PROBLEMFORMULERING 2
3.0 BESKRIVELSE AF ØLMARKEDET I DANMARK 3
3.1 ØLMARKEDET I DANMARK 3
4.0 BESKRIVELSE AF CARLSBERGS ØKONOMISKE UDVIKLING 5
5.0 BESKRIVELSE AF PRODUKT OG VIRKSOMHED 6
5.1 HUSBRYGGERIET JACOBSEN 6
5.2 ØL SORTIMENTET 7
6.0 BESKRIVELSE AF EFTERSPØRGSELSSIDE 8
6.1 KØBSADFÆRD 8
7.0 BESKRIVELSE AF KONKURRENCEFORHOLDENE 10
7.1 KONKURRENCEFORMEN 10
7.2 KONKURRENCEMÆSSIG POSITION 11
7.3.1 Truslen fra nye udbydere 11
7.3.2 Truslen fra købere 12
7.3.3 Truslen fra udbydere af substituerende produkter 12
7.3.4 Truslen fra leverandører 12
7.3.5 Konkurrencesituationen for de etablerende virksomheder 12
8.0 BESKRIVELSE AF SWOT-ANALYSEN 13
INTERNE 13
8.1 INTERNE 13
8.1.1 Stærke sider 13
8.1.2 Svage sider 14
8.2 EKSTERNE 14
8.2.1 Muligheder 14
8.2.2 Trusler 15
9.0 BESKRIVELSE AF PARAMETERMIX 15
9.1 PRODUKT 15
9.1.1 Kvalitet 15
9.1.2 Emballage og design 16
9.1.3 Mærkenavn 16
9.1.4 Sortiment 17
9.2 PRIS 17
9.3 DISTRIBUTION (PLACE) 18
9.4 PROMOTION 18
9.4.1 Reklame 18
9.4.2 Sales promotion 19
10.0 OVERVEJELSER PÅ ET ELLER FLERE EKSPORTMARKEDER 20
11.0 KONKLUSION 21
12.0 LITTERATURLISTE 22
13.0 BILAG 23

Uddrag

"Det danske ølmarked har ændret sig meget de sidste fem-seks år. Fra tidligere at bestå af få og ret ens øltyper, består det danske marked i dag af et væld af indenlandske såvel som udenlandske.

Tidligere har forbrugerne været meget nationalistiske i deres valg af øl, men en kombination af interesse for selv at brygge øl og en tilgang af kendte udenlandske ølmærker har øget interessen for øl, særligt specialøl.

Carlsberg startede i 1999 et udviklingsprojekt kaldet ”Semper-Ardens - altid brændende”.

Projektet gav brygmestrene mulighed for at eksperimentere med forskellige øltyper, men var samtidig også til for at teste det danske marked for specialbryg. Eksperimentet blev en succes og senere hen oprettedes Husbryggeriet Jacobsen, som står for brygning af Jacobsen.

Jacobsen bryg er Carlsbergs hovedsatsning på markedet for specialbryg. Filosofien bag Jacobsen som mikrobryggeri, er at der skal udvikles og produceres unikke specialøl af høj kvalitet."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Bryggeriet Jacobsen i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

[3]
Bedømmelser
 • 17-10-2009
  Kunne bruge den lidt - havde håbet på lidt mere analyse af Jacobsen
 • 02-11-2010
  Givet af Studerende på 3. år
  ---------------------------
 • 16-11-2010
  egentligt en okay opgave